UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • infographic: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019)
 • Thời gian đăng: 5/6/2019 10:10:01 AM
 • Infogaphic-3.png

 • Tác giả: Đức Cảnh - Ban Tổ chức Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • Bộ đội Biên phòng Điện Biên và Ty An ninh tỉnh Phong Sa Ly Hội đàm bảo vệ biên giới
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018
  Hội nghị giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
  Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố quý III năm 2018
  Hội nghị biểu dương Người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” tuyến khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Lào giai đoạn 2009-2018
  Tuần Giáo: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016-2021
  Họp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên năm 2018
  Tuần Giáo: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018
  Điện Biên: Xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh
  Tuần Giáo: Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2018; Sơ kết một năm thực hiện mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”
  101-110 of 670<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >