UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • infographic: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019)
 • Thời gian đăng: 5/6/2019 10:10:01 AM
 • Infogaphic-3.png

 • Tác giả: Đức Cảnh - Ban Tổ chức Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • Kết quả 05 năm thực hiện công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024
  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nong U, huyện Điện Biên Đông khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức Giải thể thao Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
  Tuần Giáo: Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ kỳ họp thứ 11, lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Ủy ban MTTQ, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa tổ chức tuyên truyền tại Hội xuân năm 2019
  Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội
  Ủy ban MTTQ Việt Nan xã Pom Lót - một nhiệm kỳ nhìn lại
  Tin trích dẫn: Những thay đổi về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội
  71-80 of 707<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >