ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 11/18/2016 7:44:36 AM
 • I. SƠ ĐỒ

  ubmttqvndb11.png

  II. LÃNH ĐẠO ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN NHIỆM KỲ 2019 - 2024

  1. Chủ tịch

  Lo-Van-Mung.jpg

  Đồng chí Lò Văn Mừng - UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  2. Các Phó Chủ tịch

  (Ảnh)

  Đồng chí Phạm Việt Dũng - TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  Nguyen-Thi-Nga.jpg

  Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  Giang-Trong-Binh.jpg

   Đồng chí Giàng Trọng Binh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Các tin khác:
  Danh bạ điện thoại
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Giới thiệu chung
  Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn
 • CHUYÊN MỤC VIDEO