ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 11/18/2016 7:44:36 AM
 •                                                              

  I. SƠ ĐỒ
  11.png

   II. LÃNH ĐẠO ỦY BAN MTTQ TỈNH ĐIỆN BIÊN NHIỆM KỲ 2014 - 2019

   1. Chủ tịch

  Lo-Van-Mung.jpg

  Đồng chí Lò Văn Mừng; Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên.

   2. Các Phó Chủ tịch

  Nguyen-Thi-Nga.jpg

  Đồng chí Nguyễn Thị Nga; chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên.

  Giang-Trong-Binh.jpg

   Đồng chí Giàng Trọng Binh; chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Các tin khác:
  Danh bạ điện thoại
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Giới thiệu chung
  Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn