UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
 • Thời gian đăng: 11/18/2016 7:21:21 AM
 •                                                       DANH SÁCH ỦY VIÊN MTTQ CẤP TỈNH

  DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XI
  (Danh sách đại biểu nhiệm kỳ 2014-2019)
  TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Giới tính Dân tộc Đảng viên Trình độ Văn hóa
  1 2 3 4 5 6 7 8
  I. CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH MTTQ CẤP TỈNH           
  1 Lò Văn Mừng Chủ tịch 1965 Nam Thái ĐV 12/12
  2 Nguyễn Thị Nga Phó Chủ tịch Thường trực 1969 Nữ Kinh ĐV 12/12
  3 Lò Xuân Bình Phó Chủ tịch 1960 Nam Thái ĐV 12/12
  4 Giàng Trọng Bình Phó Chủ tịch 1970 Nam Mông ĐV 12/12
  5 Quàng Văn Phong UVTT, Trưởng Ban Phong trào 1971 Nam Thái ĐV 12/12
  6 Nguyễn Tiến Dũng UVTT, Trưởng Ban Tổ chức - TG 1980 Nam  Kinh ĐV 12/12
  7 Hà Thị Thu Hương UVTT,Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật 1979 Nữ Kinh ĐV 12/12
  II. CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN           
  1 Đặng Thành Huy Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên 1985 Nam Kinh ĐV 12/12
  2 Lò Thị Luyến Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 1974 Nữ Thái ĐV 12/12
  3 Lê Thanh Hà Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên 1966 Nam Kinh ĐV 10/10
  4 Lưu Trọng Lư Chủ tịch Hội CCB tỉnh 1955 Nam Kinh ĐV 10/10
  5 Cao Thị Tuyết Lan Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 1973 Nữ Kinh ĐV 12/12
  6 Lò Văn Đức CT Hội Chữ Thập đỏ 1980 Nam Thái ĐV 12/12
  7 Nguyễn Vân Chương Chủ tịch Hội Nhà báo 1958 Nam Kinh ĐV 10/10
  8 Trần Bích Cảnh Chủ tịch LH Hợp tác xã 1964 Nữ Kinh ĐV 10/10
  9 Đỗ Trọng Luân  Phó Chủ tịch TT 1957 Nam Kinh ĐV 10/10
  10 Lò Xuân Luyện Chủ tịch Hội Y học 1946 Nam Thái ĐV 10/10
  11 Nguyễn Văn Biền Chủ tịch Hội Dược học 1945 Nam Kinh ĐV 10/10
  12 Trần Ngọc Hùng Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên 1947 Nam Kinh ĐV 10/10
  13 Lù Văn Vin Trưởng ban đại diện NCT tỉnh 1950 Nam Thái ĐV 10/10
  14 Ngô Xuân Lênh Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Điện Biên 1940 Nam Kinh ĐV 10/10
  15
  16 Vũ Hải Bường Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên 1949 Nam Kinh ĐV 10/10
  17 Vũ Đình Việt Phó CT TT Hội Đông y tỉnh Điện Biên 1955 Nam Kinh ĐV 12/12
  18 Trần Công Chính  Phó CT TT Hội Cựu TNXP tỉnh Điện Biên 1948 Nam Kinh ĐV 7/10
  19 Lê Tiến Dũng Phó Chính ủy BCH Quân sự tỉnh Điện Biên 1968 Nam Kinh ĐV 12/12
  20 Trần Văn Hạnh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điện Biên 1978 Nam Kinh ĐV 12/12
  21 Lê Văn Quý Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Điện Biên 1960 Nam Kinh ĐV 10/10
  22 Hà Thị Thu CT Hội Nạn nhân chất độc Da cam/điôxin 1963 Nữ Thái ĐV 10/10
  23 Phạm Thị Vịnh CT Hội Bảo trợ trẻ mồ côi và người khuyết tật 1956 Nữ Kinh ĐV 12/12
  24 Thích Thanh Quy Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên 1969 Nam Kinh 10/10
  III. MTTQ CẤP DƯỚI TRỰC TIẾP           
  1 Lò Văn Cỏn Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà 1961 Nam Thái ĐV 12/12
  2 Trương Phúc Hưng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Điện Biên Phủ 1960 Nam Kinh ĐV 10/10
  3 Hà Thị Ánh Tuyết Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Mường Lay 1969 Nữ Kinh ĐV 12/12
  4 Lò Văn Lún Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Điện Biên 1959 Nam Thái ĐV 12/12
  5 Lò Văn Tâm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Điện Biên Đông 1975 Nam Thái ĐV 12/12
  6 Lý A Tùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa 1964 Nam Mông ĐV 12/12
  7 Hoàng Văn Tiến Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Ảng 1966 Nam Kinh ĐV 12/12
  8 Thào Nhè Cáng  Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ 1964 Nam Mông ĐV 12/12
  9 Vàng  Thị Bình  Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo 1972 Nữ Mông ĐV 12/12
  10 Lò Thị Kiều Oanh  Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé 1976 Nữ Thái ĐV 12/12
  IV. CHUYÊN GIA MỘT SỐ LĨNH VỰC           
  1 Nguyễn Thanh Dịu Phó Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên 1967 Nam Kinh ĐV  
  2 Lò Thị Yến Nguyên Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1, Sở Tư Pháp tỉnh 1960 Nữ Thái    
  3 Lò Ngọc Minh Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý  thị trường, Sở Công thương 1966 Nam Thái ĐV  
  4 Bạch Tùng Dương Nguyên Chánh thanh tra Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên 1956 Nam Kinh ĐV  
  5 Hoàng Văn Dưỡng Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Điện Biên 1960 Nam Thái ĐV  
  6 Nguyễn Quý Khiêm Trưởng phòng PX28 Công an tỉnh Điện Biên 1964 Nam Kinh ĐV  
  7 Triệu Đình Ven Chánh văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Điện Biên 1961 Nam Kinh ĐV  
  8 Quàng Văn Lả Chánh VP Ban Dân tộc tỉnh ĐB  1956 Nam Thái ĐV  
  9 Hoàng Minh Phương Chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 1960 Nam Kinh ĐV  
  10 Nguyễn Đăng Nam Trưởng phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên - Môi trường 1973 Nam Kinh ĐV  
  11 Cao Xuân Đăng Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên 1959 Nam Kinh ĐV  
  12 Lò Hồng Phong Phó Bí thư TT Huyện ủy Điện Biên Đông 1976 Nam Thái ĐV  
  13 Nhâm Văn Hòa Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh 1962 Nam Kinh ĐV  
  V. CÁC CÁ NHÂN TIÊU BIỂU           
  1 Khoàng Văn Hồng Phó Bí thư Đảng ủy xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ 1983 Nam Kháng ĐV 12/12
  2 Lò Văn Pựt Phó Chủ tịch 1963 Nam Khơ mú   9/12
  3 Hồ Sín Dèn Chủ tịch 1945 Nam Hoa   5/10
  4 Hảng Thị Sáng Tiêu biểu dân tộc 1961 Nữ Phù lá   5/12
  5 Nạ Thị Bua Tiêu biểu dân tộc 1986 Nữ Cống   5/12
  6 Lò Thị Choi Tiêu biểu dân tộc 1985 Nữ Phù lá   3/12
  7 Lỳ Cổ Sứ Tiêu biểu dân tộc 1986 Nữ Si la   5/10
  8 Lò Thị Thiên Tiêu biểu dân tộc 1984 Nữ Sinh mun   12/12
  9 Vừ Thị Tỉnh Tiêu biểu 1983 Nữ Mông   5/10
  10 Cầm Thị Đoàn Tiêu biểu 1978 Nữ Thái   12/12
  11 Vàng Thị Mái Chủ tịch 1967 Nữ Mông   5/10
  12 Trần Ngọc Nam Phó Giám đốc 1966 Nam Kinh ĐV 10/10
  13 Nguyễn Quốc Mạnh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 1960 Nam Kinh ĐV 10/10
  14 Ngải Lao Xồ Tiêu biểu 1955 Nam Hoa   5/10
  15 Lò Văn Thương Phó Chủ tịch 1979 Nam Khơ mú   12/12
  16 Lầu Nỏ Sa Trưởng ban 1956 Nam Mông ĐV 12/12
  17 Nguyễn Văn Thịnh Giám đốc 1967 Nam Kinh ĐV 12/12
  18 Vì Thị Xôm Chủ tịch 1984 Nữ Lào   12/12
  19 Pờ Cố Vư Giáo viên 1989 Nữ Si la   12/12
  20 Pờ Pò Xá Cán bộ 1991 Nam Hà nhì   12/12
  21 Điêu Xuân Thành Tiêu biểu 1958 Nam Thái   7/10

   

 • Các tin khác:
  Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
  Danh bạ điện thoại
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Giới thiệu chung
  Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn