ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • DANH SÁCH VĂN BẢN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1200/MTTQ-BTT 03/15/2018 Công văn đề nghị báo cáo số liệu công tác Mặt trận 2018
  1144/MTTQ-BTT 01/26/2018 Công văn hướng dẫn Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
  104/KH-MTTQ-BTT 01/2/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP
  102/KH-MTTQ-BTT 12/28/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BTV tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW
  11/29/2017 Công văn phẩn bổ chỉ tiêu khen thưởng 2017
  1068/MTTQ-BTT 11/20/2017 Công văn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ VN thực hiện NQTW4
  11/15/2017 Công văn liên quan đến một số thông tin không chính xác
  89/KH-MTTQ-BTT 2/8/2017 Kế hoạch tổ chức điểm "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2017
  528/QĐ-MTTQ-BTT 31/7/2017 Quyết định thành lập đoàn CBCC tham gia lớp tập huấn công tác MT khóa V năm 2017
  Biểu báo cáo số liệu công tác Mặt trận tháng 7/2017
  22/TT-MTTW-BTT 07/21/2017 Thông tri triệu tập Lớp Bồi dưỡng công tác Mặt trận khóa V năm 2017
  83/KH-MTTQ-BTT 01/6/2017 Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2014-2019
  77/KH-MTTQ-BTT 05/9/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" và Ngày Môi trường thế giới (5/6/2017)
  754/MTTQ-BTT 03/8/2017 Công văn rà soát, lập hồ sơ cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2017
  753/MTTQ-BTT 03/8/2017 Công văn báo cáo thống kê tổ chức bộ máy, số lượng, chất lượng Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
  752/MTTQ-BTT 03/8/2017 Công văn báo cáo tình hình tâm tư nguyện vọng nhân dân Quý I năm 2017
  60/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
  58/HD-MTTQ/BTT 02/23/2017 Hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về tôn giáo
  712/MTTQ-BTT 26/12/2016 Công văn về việc đôn đốc thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn số 52/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
  52/KH-MTTQ-BTT 09/23/2016 Kế hoạch xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >
  1-20 of 25<  1  2  >