ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • DANH SÁCH VĂN BẢN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Số 131/TB-MTTQ-BTT 07/8/2024 Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ hợp thứ 15 HĐND khóa XV
  Công văn số 1610/MTTQ-BTT 04/28/2023 V/v báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị khóa XI
  Số: 178/KH-MTTQ-BTT 03/6/2023 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
  168/KH-MTTQ-BTT ngày 11/01/2023 01/11/2023 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII trong hệ thống Mặt trận các cấp
  46/HD-MTTQ-BTT 05/5/2022 HƯỚNG DẪN Thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
  Công văn số 1104/MTTQ-BTT 04/25/2022 V/v sử dụng, thay thế khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  Tài liệu tuyên truyền Bảo vệ Môi trường
  Số: 126 /KH-MTTQ-BTT 03/14/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên năm 2022
  Số: 44/HD-MTTQ-BTT 03/17/2022 Hướng dẫn Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022 trên địa bàn tỉnh
  Số: 127/KH-MTTQ-BTT 03/14/2022 Học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân”
  Số: 124/KH-MTTQ-BTT 03/1/2022 Học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên
  Số: 1042/MTTQ-BTT 03/9/2022 V/v báo cáo tình hình Nhân dân Quý I năm 2022
  Số: 125/KH-MTTQ-BTT 03/4/2022 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
  Công văn số 1035/MTTQ-BTT 03/1/2022 Sửa đổi một số nội dung Văn bản số 1031/MTTQ-BTT ngày 25/02/2022
  1200/MTTQ-BTT 03/15/2018 Công văn đề nghị báo cáo số liệu công tác Mặt trận 2018
  1144/MTTQ-BTT 01/26/2018 Công văn hướng dẫn Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
  104/KH-MTTQ-BTT 01/2/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP
  102/KH-MTTQ-BTT 12/28/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BTV tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW
  11/29/2017 Công văn phẩn bổ chỉ tiêu khen thưởng 2017
  1068/MTTQ-BTT 11/20/2017 Công văn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ VN thực hiện NQTW4
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >
  1-20 of 39<  1  2  >