ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • DANH SÁCH VĂN BẢN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  46/HD-MTTQ-BTT 05/5/2022 HƯỚNG DẪN Thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
  Công văn số 1104/MTTQ-BTT 04/25/2022 V/v sử dụng, thay thế khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  Tài liệu tuyên truyền Bảo vệ Môi trường
  Số: 126 /KH-MTTQ-BTT 03/14/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên năm 2022
  Số: 44/HD-MTTQ-BTT 03/17/2022 Hướng dẫn Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022 trên địa bàn tỉnh
  Số: 127/KH-MTTQ-BTT 03/14/2022 Học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân”
  Số: 124/KH-MTTQ-BTT 03/1/2022 Học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên
  Số: 1042/MTTQ-BTT 03/9/2022 V/v báo cáo tình hình Nhân dân Quý I năm 2022
  Số: 125/KH-MTTQ-BTT 03/4/2022 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
  Công văn số 1035/MTTQ-BTT 03/1/2022 Sửa đổi một số nội dung Văn bản số 1031/MTTQ-BTT ngày 25/02/2022
  1200/MTTQ-BTT 03/15/2018 Công văn đề nghị báo cáo số liệu công tác Mặt trận 2018
  1144/MTTQ-BTT 01/26/2018 Công văn hướng dẫn Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
  104/KH-MTTQ-BTT 01/2/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP
  102/KH-MTTQ-BTT 12/28/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BTV tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW
  11/29/2017 Công văn phẩn bổ chỉ tiêu khen thưởng 2017
  1068/MTTQ-BTT 11/20/2017 Công văn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ VN thực hiện NQTW4
  11/15/2017 Công văn liên quan đến một số thông tin không chính xác
  89/KH-MTTQ-BTT 2/8/2017 Kế hoạch tổ chức điểm "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2017
  528/QĐ-MTTQ-BTT 31/7/2017 Quyết định thành lập đoàn CBCC tham gia lớp tập huấn công tác MT khóa V năm 2017
  Biểu báo cáo số liệu công tác Mặt trận tháng 7/2017
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >
  1-20 of 35<  1  2  >