UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
  • Tin nổi bật
  • Hội nghị tuyên truyền về CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường; đảm bảo ATGT, DS–KHHGĐ năm 2018 tại Trung tâm xã Na Son, huyện Điện Biên Đông
  • Ngày 06/11/2018 tại trung tâm xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban MTTQ xã Na Son tổ chức Hội nghị tuyên truyền về CVĐ  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường; đảm bảo ATGT, DS – KHHGĐ năm 2018.

  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: