UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
  • Tin nổi bật
  • Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024
  • Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đây là đơn vị thứ 9 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Vũ Đức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé; Ông Vi Văn Thoa, HUV, Bí thư Đảng ủy xã cùng đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, ban, ngành đoàn thể xã và 81 vị đại...

  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: