UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
  • Tin nổi bật
  • Đồng chí Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội chúc tết cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
  • Ngày 16/01/2018, đồng chí Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã đến thăm, chúc tết cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: