ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • DANH SÁCH VĂN BẢN

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Một số quy định của pháp luật và kỹ năng phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
  46/HD-MTTQ-BTT 05/5/2022 HƯỚNG DẪN Thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
  QĐ 09/2022/TTg 04/4/2022 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
  Công văn số 1104/MTTQ-BTT 04/25/2022 V/v sử dụng, thay thế khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  Tài liệu tuyên truyền Bảo vệ Môi trường
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
  Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống Ma túy năm 2021
  Số: 126 /KH-MTTQ-BTT 03/14/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên năm 2022
  Số: 44/HD-MTTQ-BTT 03/17/2022 Hướng dẫn Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022 trên địa bàn tỉnh
  1-10 of 71<  1  2  3  4  5  6  7  8  >