ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • DANH SÁCH VĂN BẢN

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT QUÝ I NĂM 2024
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904-01/5/2024)
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ (21/7/1954-21/7/2024)
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954-07/5/2024)
  Luật thi đua Khen thưởng (tài liệu tập huấn)
  785/QĐ-UBND Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
  NGHI-DINH-sdbs-ND-ve-DGTS(29.09.2023_15h06p04)_signed
  DE-CUONG-GIOI-THIEU-LUAT-KINH-DOANH-BAO-HIEM(29.09.2023_15h00p15)_signed
  DE-CUONG-GIOI-THIEU-LUAT-DAU-KHI-1(29.09.2023_15h01p43)_signed
  Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
  1-10 of 88<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >