ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
  • DANH SÁCH VĂN BẢN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới

    Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
    27/TTCNTT-ĐT 22/4/2016 V/v cài đặt phần mềm trên máy chủ đang sử dụng phần mềm eOffice
    483/TB-STTTT 19/8/2016 Thông báo về việc triệu tập học viên tham gia Lớp Đào tạo, bồi dưỡng về đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2016