UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Hội đồng tư vấn
 • Thời gian đăng: 8/17/2016 9:04:02 AM
 • DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ỦY BAN MTTQ TỈNH ĐIỆN BIÊNKHÓA XI, NHIỆM KỲ 2014 - 2019

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Dân tộc

  Trình độ

  Chức vụ công tác hiện nay

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

  Văn hóa

  Chuyên môn

  LLCT

  I. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

   

   

   

   

  1

  Nguyễn Hùng Thao

  1948

   

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Nguyên Phó Giám đốc Công An tỉnh

   

  2

  Vũ Hải Bường

  1949

   

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

   

  3

  Hoàng Quốc Chiến

  1965

   

  Nùng

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  UVTT, Trưởng  Dân chủ-Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh

  Chuyển công tác

  4

  Nguyễn Thị Phượng

   

  1963

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

   

  5

  Lương Mai Sao

  1961

   

  Thái

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

   

  6

  Nguyễn  Thị Mai

   

  1959

  Kinh

  10/10

  Cao đẳng

  Cao cấp

  Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh

   

  7

  Nguyễn Xuân Hạnh

  1948

   

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh

   

  8

  Vũ Đình Việt

  1955

   

  Kinh

  12/12

  Đại học

  Sơ cấp

  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh

   

  9

  Phạm Thanh Tịnh

  1956

   

  Kinh

  10/10

  Cao cấp

  Cao cấp

  Nguyên Phó Chính ủy BCH Quân sự tỉnh

   

  10

  Vi Văn Chựa

  1950

   

  Thái

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Nguyên Trưởng Công An huyện Điện Biên

   

  11

  Lò Thị Yến

   

  1960

  Thái

  10/10

  Đại học

   

  Nguyên Trưởng phòng Công chứng số I Sở Tư pháp 

   

  II. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KINH TẾ - XÃ HỘI

   

   

   

   

   

  1

  Hà Quý Văn

  1948

   

  Thái

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và  PTNT

  Đã xin thôi

  2

  Sùng Chứ Thếnh

  1955

   

  Mông

  10/10

  Đại học

  Cử nhân

  Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

   

  3

  Quàng Văn Phong

  1971

   

  Thái

  12/12

  Đại học

  Cao cấp

  UVTT, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh

   

  4

  Trần Ngọc Hùng

  1947

   

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

   

  5

  Trần Bích Cảnh

   

  1964

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

   

  6

  Lầu Nỏ Sa

  1956

   

  Mông

  12/12

  Trung cấp

  Cao cấp

  Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

   

  7

  Từ Tuyết Dung

   

  1956

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

   

  8

  Nùng Văn Chung

  1948

   

  Thái

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Nguyên Giáo đốc Sở LĐTB&XH tỉnh

   

  9

  Lò Xuân Luyện

  1946

   

  Thái

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Chủ tịch Hội Y học tỉnh

   

  10

  Lê Thị Hải Yến

   

  1965

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Cao cấp

  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh

   

  11

  Nguyễn Quý Lạc

   

  1954

  Kinh

  10/10

  Đại học

  Trung cấp

  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Giáo chức tỉnh

   

 • Các tin khác:
  Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
  Danh bạ điện thoại
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Giới thiệu chung
  Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Liên hệ