ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • infographic: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019)
 • Thời gian đăng: 5/6/2019 10:10:01 AM
 • Infogaphic-3.png

 • Tác giả: Đức Cảnh - Ban Tổ chức Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ 02
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khảo sát, triển khai làm nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo tại huyện Mường Nhé
  Ủy ban MTTQ thị xã Mường Lay tổ chức Hội nghị lần thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024
  Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị lần thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024
  Giáo xứ Điện Biên thăm và chúc Tết cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo tại xã Hua Thanh
  Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Điện Biên lần thứ IV, khóa IX
  ĐOÀN CÔNG TÁC TỪ THIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI 2 XÃ: PHU LUÔNG, MƯỜNG LÓI, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  Thị xã Mường Lay trao nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ quà Tết cho người nghèo tại xã Lay Nưa
  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổng kết công tác Phật sự năm 2019
  81-90 of 871<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >