ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Các tổ chức thành viên
 • Thời gian đăng: 11/18/2016 7:06:31 AM
 • STT Tên tổ chức thành viên
  1

  Tỉnh đoàn TNCS HCM

  2

  Hội Liên hiệp PN tỉnh Điện Biên

  3

  Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

  4

  Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên

  5

  Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

  6

  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên

  7

  Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên

  8

  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên

  9

  Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên

  10

  Hội Y học

  11

  Hội Dược học

  12

  Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên

  13

  BĐD Hội Người cao tuổi tỉnh Điện Biên

  14

  Hội Cựu giáo chức tỉnh Điện Biên

  15

  Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

  16

  Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên

  17

  Hội Đông y tỉnh Điện Biên

  18

  Hội Cựu TNXP tỉnh Điện Biên

  19

  BCH Quân sự tỉnh Điện Biên

  20

  Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điện Biên

  21

  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

  22

  Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Điện Biên

  23

  Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Điện Biên

  24 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên

 • Các tin khác:
  Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
  Danh bạ điện thoại
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Giới thiệu chung
  Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn