ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Danh bạ điện thoại
 • Thời gian đăng: 11/18/2016 7:23:41 AM
 • TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  Ghi chú

  I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

   

  1

  Lò Văn Mừng

  Chủ tịch

   

  2

  Phạm Việt Dũng

  Phó Chủ tịch Thường trực

   

   

  3

  Nguyễn Thị Nga

  Phó Chủ tịch

   

  4

  Giàng Trọng Bình

  Phó Chủ tịch

   

  II. VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

   

  1

  Văn phòng

   

   

  2

  Ban Phong trào

   

   

  3

  Ban Dân chủ pháp luật

   

   

   

 • Các tin khác:
  Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Giới thiệu chung
  Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn