ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Danh bạ điện thoại
 • Thời gian đăng: 11/18/2016 7:23:41 AM
 •  

  Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại CQ

  Địa chỉ

  I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

   

  1

  Lò Văn Mừng

  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch

  02153826191

   

  2 Nguyễn Thị Nga Phó Chủ tịch Thường trực

  02153825330

  3 Giàng Trọng Bình

  Phó Chủ tịch

  02153736505

   

   

  II. VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

   

  1

  Văn phòng

   

   

   

  1.1 Hoàng Đức Việt Phó Chánh Văn phòng 02153834186

  1.2

  Nguyễn Thúy Nga

  Phó Chánh Văn phòng

   

  1.3

  Giàng Thị Xay

  Công chức

   

   

  1.4

  Nguyễn Việt Hưng

  Kế toán

   

   

  1.5

  Nguyễn Thị Hữu

  Nhân viên Văn thư

   

   

  1.6

  Quàng Văn Toan

  Nhân viên lái xe

   

   

  1.7

  Lê Ngọc Hà

  Nhân viên lái xe

   

   

  2

  Ban Dân chủ - Pháp luật

   

   

   

  2.1

  Hà Thị Thu Hương

  Trưởng ban

  02153830216

   

  2.2

  Bùi Khắc Thái

  Chuyên viên

   

   

  3

  Ban Phong trào

   

   

   

  3.1

  Quàng Văn Phong

  Trưởng ban

  02153837599

   

  3.2

  Phạm Thị Duyên

  Phó Trưởng ban

   

   

  3.4

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  Chuyên viên

   

   

  3.4 Mùa A Vừ Chuyên viên

  4

  Ban Dân tộc và Tôn giáo

   

   

   

  4.1

  Lò Thị Thúy Hà

  Phó Trưởng ban

  02153828175

   

  5

  Ban Tổ chức – Tuyên giáo

   

   

   

  5.1

  Nguyễn Tiến Dũng

  UVTT, Phó Trưởng ban

  02153824264

   

  5.2

  Lưu Hoài Nam Phó Trưởng ban

  5.3

  Nguyễn Đức Cảnh

  Chuyên viên

   

   

 • Các tin khác:
  Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Giới thiệu chung
  Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn