UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • infographic: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019)
 • Thời gian đăng: 5/6/2019 10:10:01 AM
 • Infogaphic-3.png

 • Tác giả: Đức Cảnh - Ban Tổ chức Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • Công khai, minh bạch để phòng, chống tham nhũng
  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nà Tấu, huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024
  Thị xã Mường Lay tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024
  Đồng chí Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội chúc tết cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014-2019
  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Chung Chải khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024
  Hội nghị tổng kết Khối thi đua MTTQ và các Đoàn thể tỉnh năm 2018
  Để nông thôn mới là nơi đáng sống
  Tuần Giáo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Sinh tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 2019
  Hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019
  61-70 of 670<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >