UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • infographic: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019)
 • Thời gian đăng: 5/6/2019 10:10:01 AM
 • Infogaphic-3.png

 • Tác giả: Đức Cảnh - Ban Tổ chức Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024
  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024
  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Sín Thầu khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024
  Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại xã Sá Tổng, huyện Mường Chà
  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nà Khoa khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024
  KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN
  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Đà thị xã Mường Lay tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024
  Họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
  61-70 of 707<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >