ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
 • ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  BAN THƯỜNG TRỰC

   

  Số: 32/CTr-MTTQ-BTT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   


                Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2018

  CHƯƠNG TRÌNH

  Công tác tháng 6 năm 2018

   

  Căn cứ Chương trình công tác của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

  Căn cứ Chương trình công tác năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng chương trình công tác tháng 6/2018 như sau:

  Ngày 01(thứ 6):

  - Đ/c Phó Chủ tịch dự gặp mặt, giao lưu đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp điển hình tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận tại Hà Nội.

  - Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và “Tháng hành động vì môi trường” tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

  Ngày 03(chủ nhật):Đ/c Chủ tịch dự Lễkỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) tại Hà Nội.

  Ngày 04(thứ 2):

  - Đ/c Phó Chủ tịch dự Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018.

  - Dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2018.

  - Ngày 04– 12: Tổ chức Giám sát việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Ngày 05 (thứ 3): Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018.

  Ngày 06– 07 (thứ 4 – thứ 5): Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực dự phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 UBND tỉnh.

  Ngày 08 (thứ 6):

  - Đ/c Chủ tịch dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  - Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực dự buổi làm việc với đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương.

  Ngày 11 (thứ 2): Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) tại tỉnh.

  Ngày 12 - 13(thứ 3 – thứ 4): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 14 (thứ 5): Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực tham dự Tọa đàm về xây dựng nông thôn mới do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại Yên Bái.

  Ngày 15 (thứ 6): Họp Ban Thường trực tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản:

  - Quyết định ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãnh phí của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên.

  - Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các tổ chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội (Ban Tổ chức – Tuyên giáo tham mưu).

  Ngày 18 - 19 (thứ 2 - thứ 3): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 20(thứ 4): Dự Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

  Ngày 21 (thứ 5): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày22 (thứ 6): Sơ kết 6 tháng đầu năm Chi bộ, cơ quan, công đoàn và các tổ chức Hội.

  Ngày 25 (thứ 2): Đ/c Chủ tịch dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  Ngày26 (thứ 3):Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

  Ngày 27(thứ 4): Ban Thường trực làm việc chuyên môn.

  Ngày 28(thứ 5):Họp Ban Thường trực tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản:

  - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 5; dự kiến Chương trình công tác tháng 6/2018; Báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Văn phòng tham mưu).

  - Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV (Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu).

  Ngày 29(thứ 6): Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12.

  Trên đây là Chương trình công tác tháng 6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

  - Thường trực Tỉnh ủy;

  - Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

  - VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH,

  VP HĐND, VP UBND tỉnh;              

  - Các tổ chức thành viên;

  - BTT MTTQ tỉnh;

  - MTTQ các huyện, tx, tp;

  - Ban CM, VP MTTQ tỉnh;

  - Lưu: VT./.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

   

   

   

  Đã ký

   

   

  Nguyễn Thị Nga

   

 • Chương trình công tác tháng 2 năm 2019
  Chương trình công tác tháng 1 năm 2019
  Chương trình công tác năm 2019
  Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
  Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
  1-10 of 28<  1  2  3  >