ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
 • Thời gian đăng: 1/5/2021 8:18:56 AM
 • Ngày 04/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị hiệp thương Kế hoạch giám sát năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lò Văn Mừng – UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

 • HNHTGS.jpg

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn nội dung, thời gian giám sát phù hợp với điều kiện thực tế, tránh chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021.

  Theo dự thảo Kế hoạch, năm 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ giám sát 03 nội dung, trong đó tập trung vào giám sát công tác triển khai, thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 (hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và thủ tục, hồ sơ ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử…); giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ.

  Các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì giám sát 06 nội dung như: Hội Cựu chiến binh giám sát việc bảo đảm chính sách hậu phương quân đội cho hội viên cựu chiến binh (chế độ khen thưởng huân chương, huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc); Hội Nông dân giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật tư nông nghiệp của UBND các cấp; việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong kinh doanh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Hội Liên hiệp Phụ nữ giám sát mức khoán kinh phí hoạt động của Hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn được quy định tại khoản 3, Điều 4 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người  trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tỉnh Đoàn thanh niên giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Liên đoàn lao động tỉnh giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và giám sát việc thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đối với các doanh nghiệp.

  Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ gửi dự thảo Kế hoạch đến Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND để trao đổi thống nhất theo quy định và xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy trước khi ban hành Kế hoạch.

 • Tác giả: Khắc Thái - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo phối hợp với Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình tại huyện Tuần Giáo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; “Chương trình chuyên đề 573b” về xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2021
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021
  Trao tặng nhà đại đoàn kết, bò giống, quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh nhân dịp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
  Mường Lay: Tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ Mặt trận cơ sở
  Mường Nhé thăm, tặng quà các chốt chặn và lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
  Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026
  1-10 of 1025<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >