ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
 • Thời gian đăng: 3/3/2021 10:28:31 AM
 • Thực hiện Nghị quyết Liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

  Sáng 03/3/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với đồng chí Giàng Trọng Bình – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Mừng – UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan chủ trì; đại biểu mời 01; cử tri triệu tập có mặt 18/20 (vắng 02 cử tri có lý do)

 • hhhaaa2.jpg

  Tại Hội nghị, cử tri được nghe Thông báo số 22/TB-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp với các ngành, địa phương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng 02 Nam giới dân tộc Mông (Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu 01 người, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giới thiệu 01 người). Cử tri nghe tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, tiểu sử tóm tắt người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

  hhhaaa1.jpg

  Tại Hội nghị, cử tri đã thảo luận, cho ý kiến nhận xét về người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả 18/18 cử tri nhất trí giới thiệu đồng chí Giàng Trọng Bình tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt tỷ lệ 100%).

 • Tác giả: Lưu Hoài Nam - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Quý I năm 2021
  Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026
  Mường Ảng: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Ẳng Nưa
  Tuần Giáo: Chủ trì họp liên ngành xem xét tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn là người ngoài Đảng
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ cận nghèo
  Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc Quý I năm 2021
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  1-10 of 1050<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >