UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
 • Thời gian đăng: 4/2/2019 9:37:50 AM
 • Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên về tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tại 04 đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng, thành phố Điện Biên Phủ, do đồng chí Giàng Trọng Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn. 

 • gsdttg1.jpg

  Đoàn giám sát làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

  Tại các đơn vị được giám sát, đoàn trực tiếp xuống khu dân cư, thăm hỏi người có uy tín, làm việc với các cơ quan liên quan về chế độ chính sách đối với người có uy tín, thủ tục công nhận và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín...

  gsdttg2.jpg

  gsdttg4.jpg

  Đoàn giám sát xuống khu dân cư thăm hỏi người uy tín tiêu biểu

  Về cơ bản đã thực hiện đúng trình tự, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập xảy ra, nhất là trong việc thống nhất danh sách được bình chọn từ khu dân và danh sách bổ sung theo Quyết định công nhận của UBND tỉnh.

  Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có kiến nghị về việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 • Tác giả: Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 • Hội nghị giao ban quý II năm 2019 giữa MTTQ và các đoàn thể huyện Điện Biên Đông
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Tuần Giáo: Thăm và hỗ trợ gia đình bà Cà Thị Bương, bản Lạ, xã Quài Tở
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mường Thanh: Tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ (2019 - 2024); hội nghị mô hình điểm "Tổ dân phố bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"
  Tuần Giáo: Tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng quy ước và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
  Thị xã Mường Lay tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III năm 2019
  Mường Lay: Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa
  Tuần Giáo: Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2019
  1-10 of 691<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >