ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Thời gian đăng: 3/5/2021 2:11:55 PM
 • Ngày 04/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • rtyu1.jpg

  (Toàn cảnh Hội nghị)

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Namvà các văn bản hướng dẫn khác có liên quan đến công tác bầu cử; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên... Đồng thời hướng dẫn các đơn vị xã, thị trấn trong việc giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thứ 3 và công tác giám sát bầu cử của MTTQ trong suốt quá trình bầu cử.

  Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho MTTQ các xã, thị trấn nắm vững quy định, nhiệm vụ trong công tác bầu cử, từ đó bám sát lịch trình, thời gian và các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử, đảm bảo đúng quy trình, nội dung, kế hoạch đã đề ra./.

 • Tác giả: Trung Thành - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa
 • Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Quý I năm 2021
  Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026
  Mường Ảng: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Ẳng Nưa
  Tuần Giáo: Chủ trì họp liên ngành xem xét tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn là người ngoài Đảng
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ cận nghèo
  Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc Quý I năm 2021
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  1-10 of 1050<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >