ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ giám sát việc thực hiện kinh phí hỗ trợ đối với Ban Thanh tra Nhân dân; Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận
 • Thời gian đăng: 9/28/2022 3:14:04 PM
 • Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại UBND 3 xã: Nậm Nhừ, Nà Bủng, Chà Tở. Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn còn có lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

 • z1616.png

  z1617.png

  (Một số hình ảnh của đoàn giám sát tại các xã)

  Qua giám sát, từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022, UBND 3 xã đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế như: Chưa chi kịp thời thù lao trách nhiệm cho thành viên tham gia giám sát, tuyên truyền.

  Thay mặt đoàn giám sát, ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã trong thời gian khác phục những hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời quan tâm công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

 • Tác giả: Tòng Văn Hoàn - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ
 • Hội nghị đối thoại giữa MTTQ và nhân dân Thị trấn với người đứng đầu chính quyền huyện Tuần Giáo
  Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố năm 2022
  Xã Sa Lông: Đại biểu HĐND huyện Mường Chà tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI
  Xã Phìn Hồ: Tổ Đại biểu số 01 HĐND huyện Nậm Pồ tiếp xúc cử tri
  Thị xã Mường Lay: Nhân dân bản Xá góp sức xây dựng “Mái ấm nghĩa tình”
  Thị xã Mường Lay: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri phường Na Lay trước kỳ họp cuối năm 2022
  Thành phố Điện Biên Phủ: Giám sát việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của một số trường trên địa bàn thành phố năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mường Khong và Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
  Những cán bộ Mặt trận xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
  Thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khoá XV và trước kỳ họp thứ Chín, HĐND thành phố Điện Biên Phủ khoá VI
  1-10 of 1489<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC VIDEO