UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
 • Thời gian đăng: 9/20/2019 7:46:22 AM
 • Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 16/8/2019 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", sáng 18/9, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Mường Nhà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dự hội nghị có các đồng chí: Trưởng Ban Phong trào, phó Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các đoàn thể xã Mường Nhà; Trưởng thôn, bản, Trưởng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, người uy tín tiêu biểu tại 14 bản trong xã và đại diện một số hộ dân trên địa bàn.

 • vnnn1.jpg

  Các đại biểu dự Hội nghị

  Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hưng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương, thành viên Ban vận động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh truyền đạt các nội dung theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 16/9/2009 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm: Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động; tổ chức thực hiện CVĐ sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân giúp người dân có nhận thức đúng đắn hơn đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp sản xuất trong nước.

  vnnn2.jpg

  Đ/c Quàng Văn Phong - UVTT, Trưởng Ban Phong trào phát biểu tại hội nghị

  Cũng tại Hội nghị, đồng chí Quàng Văn Phong, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày một số nội dung về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như Hướng dẫn Chỉ thị số 23/CT-TU, ngày 24/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Hướng dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT ngày 05/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền như vận động nhân dân hưởng ứng góp công, góp của thực hiện các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm. Đồng thời, hướng dẫn các quy đinh trong vận động và quản lý Quỹ “Vì người nghèo”; công tác bình xét, lựa chọn các hộ nghèo được nhận hỗ trợ.

  Qua hội nghị, đề nghị các vị đại biểu là cán bộ, công chức, người đứng đầu các đoàn thể nhân dân nêu cao tinh thần nêu gương, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 • Tác giả: Mùa A Vừ - Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
  Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chúc mừng 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ trao nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Mường Lay
  GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III/2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
  Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
  1-10 of 729<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >