ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; “Chương trình chuyên đề 573b” về xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2021
 • Thời gian đăng: 3/4/2021 4:03:28 PM
 • Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-MTTQ-BTT ngày 28/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ngày 24/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Truyền thanh- Truyền hình huyện, cấp ủy, chính quyền, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các xã: Sính Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Mường Đun, Xá Nhè, Tủa Thàng tổ chức tuyên truyền các nội dung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; “Chương trình chuyên đề 573b” về xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2021 bằng xe lưu động. 

 • dvbnm1.jpg

  Với pa nô, áp phích, băng zôn khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền bằng ô tô lưu động gồm 3 thứ tiếng: tiếng phổ thông, tiếng Mông và tiếng Thái diễu hành tuyên truyền dọc trên các tuyến đường trục chính từ trung tâm huyện đến các xã như xã Tủa Thàng, Mường Đun và vào các buổi chợ phiên xã Xá Nhè, Tả Sìn Thàng…đồng thời treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc, nơi tập trung đông người và trên tuyến đường trục chính của xã, với các nội dung tuyên truyền như: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời tuyên truyền “Chương trình chuyên đề 573b” về xây dựng Quy ước và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc như Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, một số tập quán lạc hậu như người chết lâu trong nhà, di cư, ăn lá ngón tự tử, nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở gây mất vệ sinh môi trường, thách cưới bằng bạc trắng hoặc trâu, bò, tiền mặt với giá trị rất cao…

  dvbnm2.jpg

  Trong khi đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp thì công tác tuyên truyền lưu động là một trong những hình thức tuyên truyền thiết thực, mang lại hiệu quả cao, giúp người dân nắm bắt được Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ đó thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. Phát huy những giá trị tốt đẹp phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc; đồng thời giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 • Tác giả: Trung Thành - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa
 • Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Quý I năm 2021
  Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026
  Mường Ảng: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Ẳng Nưa
  Tuần Giáo: Chủ trì họp liên ngành xem xét tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn là người ngoài Đảng
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ cận nghèo
  Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc Quý I năm 2021
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  1-10 of 1050<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >