UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Tuần Giáo: Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2019
 • Thời gian đăng: 7/9/2019 8:15:43 AM
 • Ngày 3/7, tại Hội trường phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

 • tgth001.jpg

  Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

  Tại hội nghị chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn về các thủ tục chi và thanh, quyết toán cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở; kinh phí hỗ trợ Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; hướng dẫn lập dự toán kinh phí hoạt động của MTTQ cấp xã hằng năm. 

  Các học viên đã mạnh dạn, thằng thắn, trao đổi những khó khăn vướng mắc, bất cập trong việc chi và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán. Các ý kiến đã được cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, giải thích, làm rõ.

  Sau hội nghị các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã được cung cấp thêm những kiến thức bổ ích phục vụ cho việc hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2019 và những năm tiếp theo. 

 • Tác giả: Lò Kim - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo
 • Tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: giám sát công tác thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản ủng hộ do nhân dân đóng góp trên địa bàn
  Khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
  Họp Ban vận động "Vì người nghèo" tỉnh năm 2019
  Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên
  Thị xã Mường Lay tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
  Mường Ảng: Nghiệm thu và bàn giao Nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó
  Mường Ảng: Nghiệm thu và bàn giao Nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo
  TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ “THAM NHŨNG VẶT”
  1-10 of 715<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >