UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Tuần Giáo: Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2019
 • Thời gian đăng: 7/9/2019 8:15:43 AM
 • Ngày 3/7, tại Hội trường phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

 • tgth001.jpg

  Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

  Tại hội nghị chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn về các thủ tục chi và thanh, quyết toán cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở; kinh phí hỗ trợ Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; hướng dẫn lập dự toán kinh phí hoạt động của MTTQ cấp xã hằng năm. 

  Các học viên đã mạnh dạn, thằng thắn, trao đổi những khó khăn vướng mắc, bất cập trong việc chi và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán. Các ý kiến đã được cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, giải thích, làm rõ.

  Sau hội nghị các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã được cung cấp thêm những kiến thức bổ ích phục vụ cho việc hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2019 và những năm tiếp theo. 

 • Tác giả: Lò Kim - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo
 • Hội nghị giao ban quý II năm 2019 giữa MTTQ và các đoàn thể huyện Điện Biên Đông
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Tuần Giáo: Thăm và hỗ trợ gia đình bà Cà Thị Bương, bản Lạ, xã Quài Tở
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mường Thanh: Tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ (2019 - 2024); hội nghị mô hình điểm "Tổ dân phố bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"
  Tuần Giáo: Tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng quy ước và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
  Thị xã Mường Lay tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III năm 2019
  Mường Lay: Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa
  Tuần Giáo: Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2019
  1-10 of 691<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >