UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
 • Thời gian đăng: 9/27/2019 8:41:42 AM
 • Sáng ngày 26/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2019 với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vàng Thị Bình, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

 • cvbn1.jpg

  Đồng chí Trần Trọng Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện báo kết quả công tác Mặt trận quý III năm 2019

  Tại Hội nghị đồng chí Trần Trọng Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý III năm 2019. Trong quý MTTQ các cấp huyện Tuần Giáo có nhiều cố gắng nỗ lực trong thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm của công tác Mặt trận: MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức được 69 hội nghị tuyên truyền ở khu dân cư, trong đó: cấp huyện 04 hội nghị, cấp xã 65 Hội nghị nội dung tuyên truyền chủ yếu tập chung vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương về việc sáp nhập một số bản, khối phố; tuyên truyền về hiến đất làm đường bê tông nông thôn, nhà văn hóa bản. Hỗ trợ làm 12 nhà Đại đoàn kết đợt II, nghiệm thu và bàn giao 5 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 01 hộ gia đình có người bị mất tích do sạt lở đất tại xã Quài Tở. Đẩy mạnh công tác giám sát và đối thoại: MTTQ VN huyện phối hợp tham gia 04 cuộc kiểm tra, giám sát(02 cuộc kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 01 cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện, 01 của đoàn giám sát liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019).MTTQVN cấp xã tổ chức 7 cuộc giám sát, 8 hội nghị đối thoại giữa MTTQ và nhân dân với người đứng đầu chính quyền; Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn tổ chức 24 cuộc. MTTQ huyện tổ chức tổ chức 01 Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 cho 70 cán bộ chuyên trách và không chuyên trách làm công tác Mặt trận..

  cvbn2.jpg

  Ý kiến phát biểu, trao đổi của chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

  Tại hội nghị có 21 ý kiến phát biểu và kiến nghị đề xuất về những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền vận động ở cơ sở, công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, kinh phí hoạt động của Mặt trận.

  cvbn3.jpg

  Đ/c Vàng Thị Bình - UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vàng Thị Bình đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đồng thời đồng chí đã trả lời làm rõ các ý kiến phát biểu, hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Để thực hiện tốt công tác Mặt trận 3 tháng cuối năm 2019 đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, MTTQ các cấp. Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Tổ chức tốt cho Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; xây dựng Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền  năm 2019.Đẩy nhanh tiến độ giám sát của BTT; Ban Thanh tra; Ban giám sát đầu tư của cộng động theo kế hoạch đã đăng ký đầu năm; Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại 02 cấp tại xã Ta Ma.Tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết năm 2019; hoàn thành việc thu Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.Đẩy mạnh và nâng cao chất ượng mô hình ở khu dân cư; tổ chức tốt Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư. Đẩy mạnh tiến độ giám sát, đối thoại đảm bảo số lượng các cuộc giám sát theo yêu cầy. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết công tác Mặt trận, các cuộc vận động, các phong trào năm 2019. Phối hợp với Mặt trận huyện tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo năm 2019”.

 • Tác giả: Lò Kim, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo
 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
  Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chúc mừng 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ trao nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Mường Lay
  GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III/2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
  Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
  1-10 of 729<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >