ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Thị xã Mường Lay tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
 • Thời gian đăng: 7/11/2019 8:32:01 AM
 • Trong hai ngày 08/7 và 09/7/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị thị xã Mường Lay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 cho 103 học viên là cán bộ Mặt trận các xã, phường, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Bí thư chi bộ ở khu dân cư và người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thị xã.

 • mm005.jpg

  Đồng chí Nguyễn Đình Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phát biểu động viên cán bộ Mặt trận cơ sở

  Đồng chí Nguyễn Đình Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các Ban xây dựng Đảng thị xã đến dự khai mạc lớp bồi dưỡng. Phát biểu động viên cán bộ Mặt trận cơ sở, đồng chí Nguyễn Đình Kiên, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, theo dõi các chuyên đề; tích cực tham gia trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ những yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới; đồng thời kiến nghị, đề xuất những nội dung, giải pháp về công tác Mặt trận phù hợp với thực tiễn địa phương trong thời gian tới.

  mm001.jpg

  Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

  mm002.jpg

  Đồng chí Hà Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay khai mạc lớp bồi dưỡng

  Chương trình bồi dưỡng gồm 06 chuyên đề: Quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ; Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024; Luật tiếp công dân năm 2013; Quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Bồi dưỡng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kế quả xây dựng nông thôn mới thị xã Mường Lay, năm 2019; chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm".

  mm004.jpg

  Đồng chí Trần Bằng Lăng, Trưởng Ban Tuyên Giáo thị ủy triển khai các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng

  Qua đó nhằm trang bị cho cán bộ Mặt trận cơ sở những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ đổi mới tổ chức, ph­ương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam hiện nay; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ và chức năng của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền; tiếp tục cải cách bộ máy nhà n­ước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nhà n­ước của dân, do dân và vì dân. Đặc biệt là trao đổi, thảo luận về những giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", để cán bộ Mặt trận cơ sở vận dụng tốt hơn giữa lý luận và thực tiễn, sáng tạo trong công việc, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của Mặt trận ở cấp mình, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần đ­ưa công tác Mặt trận lên tầm cao mới và chiều sâu mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của Nhân dân.

 • Tác giả: Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay
 • Mường Ảng bàn giao nhà "Đại đoàn kết" đợt 1 năm 2020 cho hộ nghèo
  Đại hội chi bộ khối đoàn thể 1 huyện Nậm Pồ
  Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc trên địa bàn thị xã Mường Lay
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV
  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
  Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 3, khóa XII
  Tủa Chùa nghiệm thu và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo năm 2020
  CHI BỘ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXVII
  HUYỆN MƯỜNG CHÀ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở CƠ SỞ
  Thành phố Điện Biên Phủ thăm và tặng quà chiến sĩ Điện Biên Phủ
  1-10 of 846<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >