UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2019
 • Thời gian đăng: 9/27/2019 7:30:15 AM
 • Sáng ngày 23/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường xã.

 • fghju1.jpg

  Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2019 của ỦY ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ

  Trong quý III năm 2019, MTTQ thành phố và các phường xã đã tích cực triển khai thực hiện chương trình phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng thuộc khu vực các dự án triển khai trên địa bàn. Hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Chủ trì tốt các hội nghị lấy ý kiến cử tri về Phương án sát nhập, mở rộng địa giới hành chính thành phố Diện Biên Phủ; triển khai kế hoạch tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phong trào “chống rác thải nhựa”, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống dịch bệnh trên gia súc và cây trồng. Triển khai thực hiện tốt chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; công tác Đền ơn đáp nghĩa được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. MTTQ xã, phường đã phối hợp với Ban chỉ đạo sinh hoạt hè tổng kết sinh hoạt hè bàn giao học sinh về các trường; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện cho con em vào năm học mới…

  fghju2.jpg

  Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

  Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đề nghị MTTQ các phường, xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2019 như: Hướng dẫn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt cao điểm từ 17/10 đến 18/11/2019 hoàn thành chỉ tiêu đề ra; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2019 của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện để đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tình hình dư luận xã hội và phối hợp làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông; tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 theo hướng dẫn của MTTQ thành phố.

 • Tác giả: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ
 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
  Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chúc mừng 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ trao nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Mường Lay
  GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III/2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
  Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
  1-10 of 729<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >