UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
 • Thời gian đăng: 9/25/2019 10:51:23 AM
 • (Mặt trận) Chiều ngày 24/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội và triển khai nhiệm vụ tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 do đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

 • aefq.jpg

  Toàn cảnh hội nghị

  Theo thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024: Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu chính thức và khách mời. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Lời kêu gọi và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 385 vị; tại Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị, còn khuyết 11 vị thuộc cơ cấu các tổ chức thành viên, cơ quan chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn khi có nhân sự đủ điều kiện. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm 62 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 06 đồng chí(tái cử) và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm 06 vị (04 vị tái cử, 02 vị bổ sung mới).

  Về triển khai nhiệm vụ tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019: Ở Trung ương sẽ tổ chức Chương trình Gala tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trong 3 năm 2017 - 2019 vào ngày 01/10/2019. Tổ chức Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay Vì người nghèo” vào ngày 17/10/2019. Ở địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hình thức phù hợp. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền vềnội dung, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua và mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

 • Tác giả: Nguyễn Thúy Nga, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
  Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chúc mừng 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ trao nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Mường Lay
  GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III/2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
  Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
  1-10 of 729<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >