ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN
 • Thời gian đăng: 11/17/2022 1:27:25 PM
 • Đoàn kết, yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta trong suốt quá trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm “dân là gốc”,“cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, 92 năm trước đây, sau 9 tháng Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, ngày 18/11/1930 Hội phản đế đồng minh - Hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ra đời, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết toàn dân, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc.

 •       Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam không ngừng được củng cố, mở rộng với 12 lần đổi tên[1] nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi thời kỳ cách mạng. Bước vào thời kỳ đổi mới nhất là hơn 35 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vị trí là một bộ phận của hệ thống chính trị, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã góp phần bảo vệ thành quả cách mạng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

        Với Điện Biên, nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế cách mạng, ngày 10/10/1949, Ban cán sự Đảng Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu) được thành lập. Do yêu cầu lúc bấy giờ các tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương đều hoạt động bí mật dưới hình thức Hội Việt Minh hoặc Liên Việt, vì vậy Ban cán sự Đảng Lai Châu hoạt động với hình thức là Tỉnh bộ Việt Minh Lai Châu. Như vậy, sự kiện Ban cán sự Đảng và Tỉnh bộ Việt Minh đồng thời được thành lập chính là tổ chức tiền thân của Đảng bộ và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên ngày nay. Qua 73 năm lịch sử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gắn với Chiến dịch Tây Bắc (tháng 10/1952), chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, gắn với giai đoạn đất nước thống nhất và bước vào kỷ nguyên của hòa bình (từ năm 1975 – 1986) đến giai đoạn sau đổi mới đến nay. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trải qua XII kỳ Đại hội[2] luôn chủ động, tích cực phát huy tính sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thông qua triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”“Đền ơn đáp nghĩa”… Hằng năm, có trên 98% khu dân cư trong toàn tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc[3]; công tác vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo thực hiện có hiệu quả, chỉ tính riêng từ năm 2021 đến 31/10/2022, “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được trên 150 tỷ đồng (Cao nhất từ trước tới nay), xây mới được 1.882 Nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo; 72 hộ nghèo được hỗ trợ con giống phát triển kinh tế; 946 học sinh nghèo được hỗ trợ đến trường; 58.990 suất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 được trên 23,4 tỷ đồng, kịp thời phân bổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và ủng hộ các tỉnh trên 12,7 tỷ đồng. Quỹ Vắc xin phòng dịch Covid-19 tiếp nhận trên 6,8 tỷ đồng và 320 triệu Kíp Lào. Phân bổ hỗ trợ 1.683,5 triệu đồng cho 758 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn... Qua các phong trào, các cuộc vận động đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của Nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo, giải quyết an sinh xã hội.  Đến nay, toàn tỉnh có 44 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới[4]; Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt 20,5 triệu đồng/người/năm; công nhận 83 thôn, bản nông thôn mới và kiểu  mẫu trên địa bàn 4 huyện: Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Chà và Tuần Giáo.

        Công tác chăm lo, tập hợp, phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc, tổ chức các đoàn đi thăm và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh trên cả nước, thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ tết. Tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với 1.470 tin bài, 366 văn bản QPPL và đề cương tuyên truyền với 359.290 lượt truy cập; phối hợp với Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục “Đại đoàn kếtduy trì 01 số/tháng.

        Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) từng bước được thực hiện đạt kết quả tích cực.Sau tổng kết 10 năm,Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 773 cuộc giám sát bằng hình thức tổ chức đoàn, kiến nghị hơn 2.701 ý kiến tới các cấp, các ngành liên quan xử lý, giải quyết. Hàng năm, phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cùng cấp tham gia giám sát hàng trăm cuộc. Phát huy có hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, 10 năm qua,  Ban TTND giám sát được 1.298 cuộc, 417 ý kiến; Ban GSĐTCCĐ giám sát 1.392 cuộc, 336 ý kiến. Tổ chức 36 cuộc phản biện xã hội với 396 ý kiến tham gia. Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả có 99,94% cử tri đi bỏ phiếu bầu được 06 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 322 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.711 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

        Hoạt động đối ngoại Nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được tăng cường và đổi mới, đúng định hướng thông qua việc thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết năm 2017 và 2019 với 3 tỉnh Bắc Lào. Công tác tổ chức, cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng tin giản, hiệu quả. Hiện nay Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện có 05/10 đồng chí Chủ tịch là UVBTV, toàn tỉnh có 4.703 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

        Những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được trong những năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố và phát triển khối đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự tin tưởng giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp. Ghi nhận những cố gắng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; Huân chương độc lập hạng Ba; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 852 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” được trao tặng cho cá nhân và nhiều hình thức khen thưởng khác.

        Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 92 năm qua của MTTQ Việt Nam, truyền thống 73 năm xây dựng và phát triển của MTTQ tỉnh Điện Biên, tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết các dân tộc, tạo đồng thuận trong quần chúng Nhân dân, chung sức, đồng lòng cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội và an ninh quốc phòng nhằm đạt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc. Trong thời gian tới MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên sẽ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

        1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân, cùng toàn Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tạo nguồn sức mạnh tổng hợp, phát huy  nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

        2. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện dân chủ XHCN, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh toàn dân vững mạnh.

        3. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân; hát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; mở rộng, phát quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

        4. Đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân theo tinh thần“chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, nhằm phát huy lòng yêu quê hương đất nước của Nhân dân, tạo mối quan hệ hài hoà với Nhân dân nước láng giềng; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia đóng góp xây dựng quê hương Điện Biên giàu, đẹp, văn minh.

        5. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở, khu dân cư và hộ gia đình; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình, tận tâm phục vụ Nhân dân, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ được giao.

  Đoàn kết là truyền thống ngàn đời của dân tộc ta, là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng ta; Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân mẫu mực, vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Để xứng đáng với truyền thống 92 năm  MTTQ Việt Nam, 73 năm MTTQ Việt Nam tỉnhĐiện Biên chúng ta nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, ra sức tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

  “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

  Thành công, thành công, đại thành công”

   

  [1] Hội Phản đế đồng minh hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất (18/11/1930);- Phản đế đồng minh (3/1935);- Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế (10/1936);- Mặt trận Dân chủ Đông Dương (6/1938);- Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương (11/1939);- Việt Nam Độc lập Đồng minh hội, gọi tắt là Việt Nam (19/5/1941);- Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam gọi tắt là Hội Liên Việt (29/5/1946);- Mặt trận Liên Việt (03/3/1951);- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955);- Mặt trận Dân dộc Giải phóng Miền nam Việt Nam (20/12/1960);- Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam (20/4/1968);- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (04/02/1977) đến nay.

  [2] Đại hội lần thứ I năm 1964 đến Đại hội lần thứ XII năm 2019.

  [3] Năm 2021, toàn tỉnh có 1.124/1.441 khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 96.082/134.422 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

  [4] 21 xã đạt chuẩn và 23 xã cơ bản đạt chuẩn NTM.

 • Tác giả: Lò Văn Mừng - UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Nậm Pồ lần thứ II năm 2024
  60 VĐV tham gia Giải thể thao Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2024
  Huyện Điện Biên phát động Tết trồng cây
  TP. Điện Biên Phủ ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai xuân khối thi đua MTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
  Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Điện Biên trao 1000 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc Tết xã Sá Tổng, huyện Mường Chà
  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Son, huyện Điện Biên Đông tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023
  Thị xã Mường Lay tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029
  Đồng chí Lò Văn Mừng chúc Tết các đơn vị, gia đình chính sách huyện Mường Chà
  1-10 of 2041<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >