ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Mường Lay: Tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ Mặt trận cơ sở
 • Thời gian đăng: 2/24/2021 2:32:50 PM
 • Chiều ngày 23/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 41 học viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

 • mlayhjk.jpg

  (Toàn cảnh Hội nghị)

  Các học viên dự tập huấn được chia thành 02 lớp diễn ra trong 2 ngày do thực hiện giãn cách để phòng chống dịch covid, trong thời gian tập huấn các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấpvề công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Chỉ thị số 02-CT/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, thị xã; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử và một số nội dung khác liên quan đến công tác Mặt trận. Qua đó làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận tham giacuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật và là ngày hội của toàn dân.

 • Tác giả: Thu Hường - Thị xã Mường Lay
 • Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
  Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Quý I năm 2021
  Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026
  Mường Ảng: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Ẳng Nưa
  Tuần Giáo: Chủ trì họp liên ngành xem xét tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn là người ngoài Đảng
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ cận nghèo
  Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc Quý I năm 2021
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa: Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  1-10 of 1050<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >