UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Mường Lay: Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa
 • Thời gian đăng: 7/9/2019 8:25:08 AM
 • Sáng 4/7, Lay Nưa đã tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri xã Lay Nưa. Đến dự có Ông Nguyễn Đình Kiên, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã; đại biểu thuộc tổ HĐND thị xã ứng cử tại địa bàn xã Lay Nưa; Đại diện lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã; Đại biểu HĐND xã, cùng cử tri xã Lay Nưa.

 • mltxct001.jpg

  Tổ Đại biểu HĐND thị xã

  Tại Hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã thông báo kết quả kỳ họp thứ tám HĐND thị xã khóa XIV; Ông Khoàng Văn Phiêng, Phó chủ tịch HĐND xã thông báo kết quả kỳ họp thứ tám HĐND xã; Ông Khoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã báo cáo về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND thị xã khóa XIV; Báo cáo về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XIX.

  Đã có 24 ý kiến phát biểu kiến nghị của cử tri tại Hội nghị. Thay mặt lãnh đạo UBND thị xã, Ông Vũ Xuân Linh, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã lên tiếp thu và trả lời những lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan như Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét lại trường hợp một số hộ gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất ruộng của bản Ho Cang; Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư phối hợp xác định, kiểm tra lại giống ngô NVN09 đã cung ứng cho nhân dân, chất lượng chưa đảm bảo nguyên nhân do đâu? Đề nghị xã hoàn thiện thủ tục hồ sơ để đấu thầu đất công ích, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất hành lang giao thông đường tỉnh lộ 142...; Ông Khoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã, thay mặt UBND xã lên trả lời trước cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND xã./.

 • Tác giả: Hương Giang (Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Mường Lay)
 • Hội nghị giao ban quý II năm 2019 giữa MTTQ và các đoàn thể huyện Điện Biên Đông
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Tuần Giáo: Thăm và hỗ trợ gia đình bà Cà Thị Bương, bản Lạ, xã Quài Tở
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mường Thanh: Tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ (2019 - 2024); hội nghị mô hình điểm "Tổ dân phố bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"
  Tuần Giáo: Tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng quy ước và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
  Thị xã Mường Lay tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III năm 2019
  Mường Lay: Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa
  Tuần Giáo: Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2019
  1-10 of 691<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >