UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • HĐND tỉnh giám sát "kết quả thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, giai đoạn 2014 - 2018"
 • Thời gian đăng: 5/30/2019 3:57:10 PM
 • Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên do đồng chí Giàng Thị Hoa - TVTU - PCT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát "kết quả thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, giai đoạn 2014 - 2018".

 • DBDGS.jpg

  (ồng chí Giàng Thị Hoa - TVTU - PCT HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc trong đợt giám sát)

  Điện Biên Đông là huyện nghèo, được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, tổng dân số trên địa bàn toàn huyện là 64.445 người với tổng số 12.865 hộ, trong đó có 12.424 hộ/12.865 hộ chiếm 96,57%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,94% trên tổng số hộ nghèo toàn huyện.

  Trong những năm vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn 2014 - 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tích cực tuyên truyền triển khai, thược hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách đó đã được nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số đón nhân và ủng hộ nhiệt tình, từng bước xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện

  Thông qua tác động, hiệu quả thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện và một số xã giảm nhanh, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng khóa V đề ra (Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân 5,13%/năm, từ 70,88% cuối năm 2015 giảm còn 55,48% vào cuối năm 2018); các vấn đề cơ bản bức xúc nhất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, y tế, giáo dục… đã từng bước được giải quyết (giải quyết cho 268/912 hộ nghèo theo chuẩn nghèo, giai đoạn 2011 - 2015 được vay vốn làm nhà ở, trên 97% người dân được cấp thẻ BHYT…), giai đoạn 2014 - 2018 toàn huyện có trên 80 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, phục vụ sản xuất và dân sinh tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất như: đào tạo nghề,  giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay ưu đãi… đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo, trong đó MTTQVN và các tổ chức thành viên đã đóng góp vai trò không nhỏ trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phát triển kinh tế, phát huy nội lực, hiến đất hiến công xây dựng các công trình công cộng phúc lợi trên địa bàn toàn huyện.

  Đoàn giám sát cũng đã đi kiểm tra thực tế về thực hiện dự án sinh kế, hỗ trợ bò tại bản Nà Sản A xã Xa Dung, mô hình trồng cỏ voi cho phát triển kinh tế; sau kiểm tra thực tế, đoàn giám sát cũng nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Điện Biên Đông giai đoạn 2014 - 2018, đồng chí Giàng Thị Hoa đánh giá cao và ghi nhân những kết quả mà huyện đã đạt được trong 4 năm qua về giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời cũng tiếp thu các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, đối với tỉnh cho đồng bào thiểu số trong huyện Điện Biên Đông trong những năm tới, phấn đấu thực hiện giảm nghèo bền vững trong những năm tiếp theo.

   

 • Tác giả: Hải Yến - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Mường Ảng: Nghiệm thu và bàn giao Nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo
  TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ “THAM NHŨNG VẶT”
  Thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2019)
  Bàn giao “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”
  Huyện Tuần Giáo (Mặt trận): Hội nghị Đối thoại giữa MTTQ và Nhân dân với người đứng đấu chính quyền tại xã Mùn Chung
  Đồng chí Lò Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra quy trình vận hành xử lý rác tỉnh Điện Biên
  KHƠI DẬY NIỀM TỰ HÀO, TỰ TÔN DÂN TỘC TRONG TIÊU DÙNG HÀNG VIỆT
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát "Việc thực hiện chế độ, chính sách cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở"
  1-10 of 707<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >