UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
 • Thời gian đăng: 7/16/2019 9:59:20 AM
 • Ngày 15-7-2019, tại trụ sở xã Nà Hỳ, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 07 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nhữ Văn Quảng – Trưởng ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và đồng chí Tao Thị Viên, Bí thư Đoàn xã Chà Nưa đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nà Hỳ huyện Nậm Pồ.

 • npp11.jpg

  Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

  Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo kết quả tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua 19 nghị quyết của HĐND – UBND tỉnh; thông tin đến cử tri về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10.

  Trên tinh thần dân chủ, cử tri đã phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh đã có 07 ý kiến, kiến nghị của cử tri lên quan đến các lĩnh vực xây dựng đường giao thông; làm kênh mương và chế độ an sinh xã hội.  Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nhữ Văn Quảng – Trưởng ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc; còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 • Tác giả: Tòng Hoàn - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ
 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
  Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chúc mừng 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ trao nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Mường Lay
  GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III/2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
  Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
  1-10 of 729<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >