ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • Ban thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 8/25/2016 3:04:47 PM
 •                                                       DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ CẤP TỈNH

   

  Stt

  Họ và tên

  Chức vụ, đơn vị công tác hoặc nơi cư trú

  Năm sinh

  Giới tính

  Dân tộc

  Tôn giáo

  Đảng viên

  Trình độ

  Ghi chú

  VH

  CM

  LLCT

   

  1

  Lò Văn Mừng

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  19/02/1965

  Nam

  Thái

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cao cấp

  Tái cử Chủ tịch

  2

  Nguyễn Thị Nga

  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQViệt Namtỉnh Điện Biên

  23/10/1969

  Nữ

  Kinh

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cử nhân

  Tái cử Phó Chủ tịch

  3

  Giàng Trọng Bình

  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  28/8/1970

  Nam

  Mông

   

  ĐV

  12/12

  Thạc sĩ

  Cao cấp

  Tái cử Phó Chủ tịch

  4

  Chưa có nhân sự

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cơ cấu mới Phó Chủ tịch

  5

  Quàng Văn Phong

  UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  02/12/1971

  Nam

  Thái

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cao cấp

  Tái cử Ủy viên Thường trực

  6

  Hà Thị Thu Hương

   UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  28/12/1979

  Nữ

  Kinh

   

  ĐV

  12/12

  Đại học

  Cao cấp

  Tái cử Ủy viên Thường trực

  7

  Nguyễn Tiến Dũng

  UVTT, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

  27/7/1980

  Nam

   

  Kinh

   

   

  ĐV

   

  12/12

   

  Đại học

   

  Cao cấp

   

  Tái cử Ủy viên Thường trực

 • Các tin khác:
  Sơ đồ tổ chức bộ máy UBMTTQ tỉnh Điện Biên
  Danh bạ điện thoại
  Danh sách ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh
  Lịch sử hình thành
  Các tổ chức thành viên
  Giới thiệu chung
  Liên hệ
  Hội đồng tư vấn