ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Văn bản 81/KH - UBND là văn bản Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” của do đồng chí Mùa A Sơn ký ngày 12/01/2016
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”
  Số/Ký hiệu 81/KH - UBND
  Ngày ban hành 12/01/2016
  Người ký Mùa A Sơn
  Đơn vị ban hành
  Tệp đính kèm:
 • CHUYÊN MỤC VIDEO