ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Văn bản 51/QĐ - UBND là văn bản Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Điện Biên của do đồng chí Mùa A Sơn ký ngày 12/01/2016
  Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Số/Ký hiệu 51/QĐ - UBND
  Ngày ban hành 12/01/2016
  Người ký Mùa A Sơn
  Đơn vị ban hành
  Tệp đính kèm:
 • CHUYÊN MỤC VIDEO