ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Văn bản 157/HD - BCĐCT là văn bản Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” của do đồng chí Nguyễn Thành Phong ký ngày 19/01/2016
  Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”
  Số/Ký hiệu 157/HD - BCĐCT
  Ngày ban hành 19/01/2016
  Người ký Nguyễn Thành Phong
  Đơn vị ban hành
  Tệp đính kèm:
 • CHUYÊN MỤC VIDEO