ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Thị xã Mường Lay tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029
 • Thời gian đăng: 2/1/2024 3:25:40 PM
 • Ngày 29/1/2024, tại Nhà văn hóa phường Na Lay, thị xã Mường Lay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Na Lay long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai trên địa bàn thị xã.

  Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Duy Luân - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Trần Thanh Mai - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Hà Thị Ánh Tuyết - Thị ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thị ủy; phòng Nội vụ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các đoàn thể phường Na Lay; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thị xã và các vị đại biểu nguyên là lãnh đạo MTTQ phường Na Lay qua các thời kỳ; đại diện các gia đình có công với cách mạng, người uy tín, đồng bào tôn giáo và 56 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các cá nhân tiêu biểu trong khối đại đoàn kết dân tộc phường Na Lay.

 • z6591.jpg

  (Đoàn chủ tịch Đại hội)

  Phường Na Lay có 16 tổ dân phố, bản (10 bản và 6 tổ dân phố), có 1.520 hộ dân; 5.297 nhân khẩu, có 7 dân tộc anh em sinh sống; 16 ban công tác Mặt trận, 127 ủy viên Ban  công tác Mặt trận.

  Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phường Na Lay đã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Đại hội MTTQ phường khóa XII đề ra. Không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển của xã; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã có cách làm sáng tạo và đạt hiệu quả; duy trì và phát triển các mô hình tự quản ở khu dân cư; xây dựng khu dân cư trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy; phòng chống tội phạm; triển khai thực hiện khu dân cư không còn đói nghèo...

  z6592.jpg

  (Đồng chí Vũ Duy Luân - Phó Bí thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng Đại hội)

  z6593.jpg

  (Đồng chí Hà Thị Ánh Tuyết - Thị ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chúc mừng Đại hội)

  MTTQ phường đã làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; giám sát cán bộ công chức, đảng viên, rèn luyện đạo đức ở cộng đồng dân cư, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân; đặc biệt đã tham gia và tổ chức giám sát cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  z6594.jpg

  (Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt  Nam phường Na Lay)

  Hàng năm căn cứ hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng Kế hoạch tổ chức vận động xây dựng Quỹ, chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận triển khai đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường. Công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ đảm bảo đúng Quy chế. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” phường đã tiếp nhận ủng hộ được 94.644.000 đồng; tham mưu xây dựng mới 04 nhà, kinh phí hỗ trợ 24.000.000 đồng; sửa chữa 01 nhà, kinh phí hỗ trợ 5.000.000 đồng; hỗ trợ 33 học sinh con hộ nghèo đi học 14.500.000 đồng; hỗ trợ chăn nuôi sản xuất 19.000.000 đồng; tặng 33 suất quà Tết cho hộ nghèo với  số tiền 14.500.000 đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, đến nay trên địa bàn phường còn 19 hộ nghèo, tỷ lệ 1,22%; 15 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,97%. Toàn phường có 04/16 tổ dân phố, bản không có hộ nghèo, cận nghèo.

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND, UBND phường Na Lay tổ chức 05 hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân, 349 lượt người tham dự, tiếp thu và giải trình 11 ý kiến của Nhân dân. Trong  nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức 08 cuộc giám sát, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện 04 cuộc giám sát, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

  Hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng: Thành lập 04 ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức giám sát và phân công các thành viên trong Ban thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tại 04 công trình trên địa bàn phường.

  Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ phường Na Lay đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 với nội dung tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

  Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên họp thứ nhất đồng chí Lò Thị Tuyết tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Na Lay. Đại hội đã bầu 33 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.Nhân dịp này UBND phường Na Lay đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

  z6595.jpg

  (Đồng chí Vũ Tiến Hưng - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Na Lay trao khen thưởng)

  Là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp xã, ngay sau Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đơn vị khác.        

 • Tác giả: Đỗ Thư - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay
 • PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN TRẦN QUỐC CƯỜNG TẠI CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT, TRI ÂN CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN PHỦ, THANH NIÊN XUNG PHONG, DÂN CÔNG HỎA TUYẾN TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
  PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH ĐỖ VĂN CHIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT, TRI ÂN CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN, THANH NIÊN XUNG PHONG, DÂN CÔNG HỎA TUYẾN TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
  THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ MÃI MÃI LÀ BẢN ANH HÙNG CA BẤT DIỆT, “MỘT DẤU MỐC BẰNG VÀNG CHÓI LỌI”
  Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ tổ chức hội nghị lần thứ 18, khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024
  Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh bàn giao nhà đại đoàn kết và trao tặng các công trình tại Điện Biên
  Phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”: Phấn đấu cuối năm 2025, xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo trong phạm vi toàn quốc
  XÃ LUÂN GIÓI, HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM XÂY LÒ ĐỐT RÁC GIA ĐÌNH TẠI BẢN NA ẢN
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
  1-10 of 2084<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >