NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 86 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2016) VÀ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
 • Thẩm định nhà Đại đoàn kết tại huyện Điện Biên Đông và huyện Nậm Pồ
 • Thời gian đăng: 10/8/2021 5:16:10 PM
 • Trong hai ngày 04 và 06 tháng 10 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương, chi nhánh tỉnh Điện Biên tổ chức thẩm định việc bình xét lựa chọn các hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện Điện Biên Đông và huyện Nậm Pồ.

 • Tham gia đoàn thẩm định có bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Quốc Ba - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh tỉnh Điện Biên, Ông Lò Văn Xuân -Trưởng Phòng Tổ chức, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  Trước đó, thực hiện Công văn số 780/HĐQT-NHCT2.2 ngày 05/7/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc hỗ trợ an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Điện Biên Đông và huyện Nậm Pồ phối hợp UBND cùng cấp tổ chức rà soát, bình xét lựa chọn 100 hộ nghèo (mỗi huyện 50 hộ) đang ở nhà tranh, tre, dột nát, có nhu cầu làm nhà ở, đề nghị hỗ trợ kinh phí. Tổng kinh phí chương trình hỗ trợ 5 tỷ đồng.

  Qua thẩm định, việc bình xét, lựa chọn các hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được sự đồng tình nhất trí cao trong nhân dân.

 • Tác giả: Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • BẾ MẠC HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTƯ MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ 13, KHÓA IX
  9 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
  TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM, THẲNG THẮN GÓP Ý CHO CÔNG TÁC MẶT TRẬN THỜI GIAN TỚI
  KHAI MẠC HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTƯ MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ MƯỜI BA, KHÓA IX MỞ RỘNG
  Trao giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung cho điểm nhóm Tin Lành bản Pơ Mu, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng
  Một số kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2022
  PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRƯỚC YÊU CẦU MỚI
  Ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm nghĩa tình" tỉnh Điện Biên năm 2022
  NHỮNG NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MTTQ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Vận dụng quan điểm của V.L. Lê-nin về xây dựng tổ chức cơ sở đảng vào thực tiễn Việt Nam
  1-10 of 1390<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC VIDEO