ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận cho cá nhân tiêu biểu Người dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX
 • Thời gian đăng: 8/26/2020 9:28:26 AM
 • Ngày 25/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận cho cá nhân tiêu biểu Người dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cá nhân tiêu biểu Người dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên và Mường Nhé là địa phương có Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cư trú trên địa bàn.

 • ttbnm.JPG

  Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên

  Tại hội nghị các đại biểu đã được tiếp thu 05 chuyên đề do đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an gồm: MTTQ Việt Nam - Lịch sử và truyền thống - những vấn đề cơ bản về Mặt trận hiện nay; Thực hiện tốt công tác dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác dân tộc.

  Thông hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến công tác Mặt trận và công tác dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ đó nắm trắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc; từ đó phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

 • Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Trao tặng máy lọc nước cho Trường PTDT bán trú THCS Huổi Lếch
  Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên trao tiền hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt và trao nhà "Đại đoàn kết" tại xã Na Ư, huyện Điện Biên
  KIỂM TRA, KHẢO SÁT KẾT QUẢ 5 NĂM THI HÀNH LUẬT MTTQ VIỆT NAM NĂM 2015 TẠI HUYỆN MƯỜNG CHÀ
  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên trao gần 200 suất quà cho học sinh tại huyện Điện Biên, Nậm Pồ
  NIỀM VUI TỪ NHỮNG “MÁI ẤM ĐẠI ĐOÀN KẾT”
  Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phu Luông huyện Điện Biên trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo của xã
  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐIỆN BIÊN TRAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO 03 HỘ NGHÈO XÃ THANH YÊN
  Mường Lay: Gần 80 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
  Điện Biên: Trao quà "Tiếp sức nâng bước em đến trường"
  Tuần Giáo: Tổ chức các Hội nghị Ủy ban MTTQ kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
  1-10 of 906<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >