ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III năm 2019
 • Thời gian đăng: 7/9/2019 8:43:46 AM
 • Từ ngày 04 - 05/7/2019, tại Trung tâm Văn hóa huyện Tủa Chùa, diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Lò Văn Tiến – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Sỹ Quân – Tỉnh Ủy viên – Bí thư Huyện ủy huyện Tủa Chùa, đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy – Tỉnh Ủy viên – Phó ban Dân Vận Tỉnh ủy, đồng chí Chu Thùy Liên – Phó Ban Dân Tộc tỉnh Điện Biên và 130 Đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

 • dtts0001.jpg

  Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III năm 2019

  Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,2%/năm (giảm 16,7% so với năm 2015). Các chương trình, dự án, chính sách xã hội, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả và tạo được chuyển biến rõ nét trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được tăng cường; các mặt văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển; nông nghiệp, nông thôn có nhiều khởi sắc; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở luôn được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

  Đại hội tiếp tục đề ra nhiều giải pháp thực hiện công tác dân tộc nhiệm kỳ tới về: Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số; phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo đồng bào vùng dân tộc thiểu số; đầu tư phát triển về các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe; bảo tồn, phát triển văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số; đảm bảo nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

  dtts0002.jpg

  Đ/c Lò Văn Tiền – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Tiến -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các chính sách dân tộc và thực hiện quyết tâm thư, Chương trình hành động của Đại hội lần thứ III đã đề ra và đề nghị: Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các chương trình, dự án, phát triển sản xuất; tăng cường phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, vận động nhân dân cộng đồng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa.

  dtts0003.jpg

  Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Đại hội DTTS huyện Tủa Chùa lần thứ III năm 2019

  Đại hội đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác dân tộc thiểu giai đoạn 2014 - 2019; Đại hội đã bầu 20 đại biểu tiêu biểu, điển hình, xuất sắc đại diện các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa đi dự Đai hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III năm 2019.

 • Tác giả: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa
 • Điện Biên Đông giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  Huyện Mường Nhé trao quà cho học sinh nghèo thi tốt nghiệp THPT năm 2020
  Hội nghị tập huấn “Thực hiện các giải pháp về môi trường, an toàn thực phẩm và nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới”
  Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên đạt nông thôn mới
  Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
  Đoàn cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên
  Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2020
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra công tác tổ chức giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Mường Ảng và Điện Biên
  Kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Chà tổ chức hội nghị lần thứ 3 khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024
  1-10 of 884<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >