UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024
 • Thời gian đăng: 3/21/2019 7:21:26 AM
 • Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đây là đơn vị thứ 9 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Vũ Đức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé; Ông Vi Văn Thoa, HUV, Bí thư Đảng ủy xã cùng đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, ban, ngành đoàn thể xã và 81 vị đại biểu chính thức về dự đông đủ.

 • mmnn1.jpg

  Đoàn Chủ tịch

  Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức hoạt động thiết thực như: tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm 100% các khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11.

  mmnn2.jpg

  Đội thiếu niên chào mừng Đại hội

  Mặt trận Tổ quốc xã đã làm tốt công tác truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia như: Cuộc vận động vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nay là cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đó là: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm”. Thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đến nay toàn xã đã có 8/20 bản đạt 3 năm liền bản văn hóa cấp huyện, 864 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tiếp nhận từ nguồn hỗ trợ của Ban vận động “Vì người nghèo” tỉnh, huyện hỗ trợ làm được 10 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với tổng trị giá 200 triệu đồng; nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo”  MTTQ Việt Nam xã đã đóng góp trên 419 ngày công giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, vận động quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 36.541.000 đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền trong Nhân dân về ý nghĩa của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp làm tốt công tác cứu trợ, nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, trong nhiệm kỳ hỗ trợ Hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về tài sản, chết do thiên tai, với số tiền 35.000.000 đồng. Thực hiện tốt các Chương trình cứu trợ, Chương trình an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã và các tổ chức thành viên tổ chức cấp phát gạo cứu đói giáp hạt hàng năm từ nguồn dự trữ Quốc gia cho 369 hộ nghèo = 1.847 khẩu = 73.140kg gạo. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", chăm sóc các gia đình chính sách, người có công tiếp tục được đẩy mạnh, hàng năm phối hợp các cơ quan liên quan thăm hỏi, hỗ trợ  người có công với Cách mạng trên địa bàn xã tặng 75 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá từ 400.000 đến 1.000.000 đồng. Tổ chức cho 100% các thôn bản thực hiện tốt việc thu gom rác thải, chất thải tại gia đình và cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp.

  mmnn4.jpg

  Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XXII

  Công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, đúng pháp luật; trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp tổ chức 6 đợt giám sát việc triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, phối hợp tổ chức 13 cuộc giám sát dự án xây dựng các công trình trên địa bàn; Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát được 12 cuộc; tiếp 158 lượt công dân, phối hợp hòa giải thành 94 cuộc. Phối hợp với Đoàn giám sát HĐND huyện, HĐND xã, các Ban của HĐND xã, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã thực hiện 8cuộc giám sát theo chuyên đề và thường xuyên liên quan đến công tác Mặt trận và công tác xây dựng chính quyền. Tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động phối hợp với MTTQ các cấp tổ chức các bước theo quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp theo luật; phối hợp với HĐND, MTTQ huyện và chính quyền xã tổ chức tiếp xúc cử tri: Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện, xã trước và sau các kỳ họp theo đúng luật định. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức được 63 cuộc, với 5.354 lượt cử tri tham dự, có 862 lượt ý kiến.

  mmnn3.jpg

  Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận

  Đại hội, đã hiệp thương cử 39 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024, đại hội cũng đã hiệp thương cử 14 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024. Tại kỳ họp thứ nhất hiệp thương cử ra Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, Ông Mào Văn Quý đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

 • Tác giả: Thu Hà - Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé
 • Mường Ảng: Nghiệm thu và bàn giao Nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo
  TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ “THAM NHŨNG VẶT”
  Thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2019)
  Bàn giao “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”
  Huyện Tuần Giáo (Mặt trận): Hội nghị Đối thoại giữa MTTQ và Nhân dân với người đứng đấu chính quyền tại xã Mùn Chung
  Đồng chí Lò Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra quy trình vận hành xử lý rác tỉnh Điện Biên
  KHƠI DẬY NIỀM TỰ HÀO, TỰ TÔN DÂN TỘC TRONG TIÊU DÙNG HÀNG VIỆT
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát "Việc thực hiện chế độ, chính sách cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở"
  1-10 of 707<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >