UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
 • Thời gian đăng: 8/20/2019 4:05:07 PM
 • (Mặt trận) - Ngày 19/8, tại trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ MTTQ thành phố và xã, phường sau Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm 185 đại biểu ở cơ sở là Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các xã, phường, Trưởng công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn thành phố.

 • tpp11.jpg

  Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

  tpp22.jpg

  Các đại biểu tham dự Hội nghị

  Hội nghị tập huấn đã được các lãnh đạo Ban Thường trực và Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt, hướng dẫn các chuyên đề về nghiệp vụ Công tác giám sát và phản biện xã hội; nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, việc xây dựng đô thị văn minh, công tác tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, việc triển khai hiệu quả các mô hình tự quản, kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư...

  tpp33.jpg

  Đồng chí Quàng Văn Phòng - UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai các nội dung trọng tâm của công tác phong trào

  Thông qua Hội nghị tập huấn, cán bộ làm công tác Mặt trận thành phố Điện Biên Phủ đã nắm vững các chuyên đề mà giảng viên truyền đạt, trao đổi tại hội nghị, trở về cơ sở tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ thực tế tại cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoạt động giám sát phản biện xã hội; các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi  mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 • Tác giả: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ
 • Tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: giám sát công tác thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản ủng hộ do nhân dân đóng góp trên địa bàn
  Khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
  Họp Ban vận động "Vì người nghèo" tỉnh năm 2019
  Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên
  Thị xã Mường Lay tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
  Mường Ảng: Nghiệm thu và bàn giao Nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó
  Mường Ảng: Nghiệm thu và bàn giao Nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo
  TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ “THAM NHŨNG VẶT”
  1-10 of 715<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >