UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Văn bản QĐ 09/2022/TTg là văn bản Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến của Chính phủ do đồng chí Lê Minh Khai - Phó Thủ tướng Chính phủ ký ngày 04/4/2022
  Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
  Số/Ký hiệu QĐ 09/2022/TTg
  Ngày ban hành 04/4/2022
  Người ký Lê Minh Khai - Phó Thủ tướng Chính phủ
  Đơn vị ban hành Chính phủ
  Tệp đính kèm:
 • Website Tỉnh, Thành phố
 • Website Bộ, Ngành
 • Liên kết khác