UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Văn bản 77/2015/QH13 là văn bản Luật tổ chức chính quyền địa phương của Văn bản pháp luật do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 19/6/2015
  Luật tổ chức chính quyền địa phương
  Số/Ký hiệu 77/2015/QH13
  Ngày ban hành 19/6/2015
  Người ký Nguyễn Sinh Hùng
  Đơn vị ban hành Văn bản pháp luật
  Tệp đính kèm:
 • Website Tỉnh, Thành phố
 • Website Bộ, Ngành
 • Liên kết khác