ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
 • Văn bản 02/CT - UBND là văn bản Chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên của do đồng chí Mùa A Sơn ký ngày 05/01/2016
  Chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Số/Ký hiệu 02/CT - UBND
  Ngày ban hành 05/01/2016
  Người ký Mùa A Sơn
  Đơn vị ban hành
  Tệp đính kèm:
 • CHUYÊN MỤC VIDEO