ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9 khóa XIV
 • Thời gian đăng: 12/5/2018 4:28:28 PM
 • Sáng ngày 05/12/2018, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9 khóa XIV (diễn ra trong 3 ngày 5-7/12/2018) ông Lò Văn Mừng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông báo kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân. 

 • hdnd111.jpg

  Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9

  Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giám sát xã hội với việc chủ trì giám sát 55 cuộc (trong đó cấp tỉnh 4 cuộc), qua giám sát đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan xử lý, giải quyết. 

  Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân qua hệ thống MTTQ các cấp và qua công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, tại kỳ họp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến nghị 5 nội dung đề nghị HĐND, UBND tỉnh xử lý, giải quyết.

 • Tác giả: Hà Thị Thu Hương, Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • Tủa Chùa tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện năm 2019
  Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại huyện Tủa Chùa
  Một lần đến bản “ba không” Háng Mù Lừ
  Thành phố Điện Biên Phủ bàn giao nhà "Đại Đoàn kết" cho các hộ nghèo xã Thanh Minh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh tra, giám sát
  Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị cháy tại thành phố Điện Biên Phủ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra công tác Mặt trận tại các xã, phường năm 2019
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
  HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019
  Giám sát "Việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo khoản 2, Điều 7 Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQ Việt Nam ngày 07/10/2016"
  1-10 of 765<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >