UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9 khóa XIV
 • Thời gian đăng: 12/5/2018 4:28:28 PM
 • Sáng ngày 05/12/2018, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9 khóa XIV (diễn ra trong 3 ngày 5-7/12/2018) ông Lò Văn Mừng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông báo kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân. 

 • hdnd111.jpg

  Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9

  Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giám sát xã hội với việc chủ trì giám sát 55 cuộc (trong đó cấp tỉnh 4 cuộc), qua giám sát đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan xử lý, giải quyết. 

  Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân qua hệ thống MTTQ các cấp và qua công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, tại kỳ họp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến nghị 5 nội dung đề nghị HĐND, UBND tỉnh xử lý, giải quyết.

 • Tác giả: Hà Thị Thu Hương, Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • Hội nghị giao ban quý II năm 2019 giữa MTTQ và các đoàn thể huyện Điện Biên Đông
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Tuần Giáo: Thăm và hỗ trợ gia đình bà Cà Thị Bương, bản Lạ, xã Quài Tở
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mường Thanh: Tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ (2019 - 2024); hội nghị mô hình điểm "Tổ dân phố bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"
  Tuần Giáo: Tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng quy ước và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
  Thị xã Mường Lay tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III năm 2019
  Mường Lay: Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa
  Tuần Giáo: Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2019
  1-10 of 691<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >