UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên giám sát việc thực hiện pháp luật về công khai các kết luận thanh tra
 • Thời gian đăng: 8/27/2018 8:17:30 AM
 • Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”;Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; 

  Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 05/12/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên về giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018, từ ngày 14 - 17/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về công khai các kết luận thanh tra” (giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2018) tại 6 đơn vị: UBND thị xã Mường Lay, UBND huyện Mường Chà, UBND thành phố Điện Biên Phủ, Thanh tra tỉnh; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, do đồng chí Lò Văn Mừng - UVBTVTU, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn.

 • kube1.jpg

  Đoàn giám sát tại UBND thị xã Mường Lay

  kube2.jpg

  Đoàn giám sát tại UBND huyện Mường Chà

  Tại các đơn vị được giám sát, về cơ bản đã thực hiện tốt việc công khai các kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh Tra (Điều 39) và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (Điều 46), sau khi có kết luận thanh tra người ra kết luận thanh tra đã tiến hành tổ chức họp công bố kết luận thanh tra với đầy đủ các thành phần theo quy định, bên cạnh đó đã lựa chọn ít nhất 1 hình thức công khai như đưa lên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở đối tượng thanh tra. Việc cung cấp các kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức có liên quan được đảm bảo; tỷ lệ thu hồi tiền sau kết luận thanh tra đạt từ 60% trở lên,...

  Tuy nhiên việc công khai các kết luận thanh tra tại các đơn vị giám sát cũng còn một số những hạn chế nhất định, việc chưa có chế tài xử lý đối với trường hợp không chấp hành, chấp hành không nghiêm túc việc công khai kết luận thanh tra cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc thực hiện công khai chưa thực sự đạt hiệu quả.

  Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có kiến nghị về việc thực hiện pháp luật công khai các kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh.

 • Tác giả: Hà Thị Thu Hương, Ban DCPL Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024
  Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến diễn ra từ 25 - 26/6/2019
  Tuần Giáo: Nghiệm thu và bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
  Tuần Giáo: Kiểm tra nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019.
  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024
  infographic: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019)
  Phát biểu chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên của đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên kỷ niệm 5 năm thành lập (25/4/2014-25/4/2019)
  Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại tỉnh Điện Biên
  Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Quý I năm 2019
  1-10 of 657<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >