UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: giám sát công tác thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản ủng hộ do nhân dân đóng góp trên địa bàn
 • Thời gian đăng: 9/17/2019 3:54:27 PM
 • Từ ngày 11/9/2019 đến ngày 16/9/2019, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố do đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát việc thu, quản lí và sử dụng các loại quỹ, khoản ủng hộ do nhân dân đóng góp trên địa bàn thành phố trong năm 2018. Tham gia cùng đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, phòng Tài chính kế hoạch và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố.

 • tpp1.jpg

  Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại phường Noong Bua

  Trong năm 2018, các xã, phường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã vận động nhân dân đóng góp 7 loại quỹ bao gồm: Quỹ phòng chống thiên tai, quỹ Vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ chữ thập đỏ, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Việc huy động, quản lí và sử dụng các loại quỹ đóng góp của nhân dân trên địa bàn thành phố đã có sự bàn bạc, thống nhất, ủng hộ của người dân, tích cực huy động từ nguồn xã hội hóa; mức thu phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân, không có tình trạng lạm thu. Việc thực hiện thu, chi và quản lý các loại quỹ đều được thực hiện đúng các quy định; các mục chi, khoản chi đều được ghi cụ thể, rõ ràng và được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường không có tình trạng xâm tiêu các loại quỹ.

  tpp2.jpg

  Thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu hồ sơ, sổ sách chứng từ thu, chi các khoản quỹ do nhân dân đóng góp tại xã Thanh Minh

  Từ nguồn thu của các loại quỹ, các khoản đóng góp của nhân dân, các xã, phường đã thực hiện tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế, sửa chữa và làm nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn...

  Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với việc thu nộp các loại quỹ, các khoản ủng hộ; tích cực huy động các nguồn đóng góp, xã hội hóa các nguồn vốn nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thu nộp các loại quỹ, các khoản thu từ nhân dân nhằm tránh tình trạng lạm thu, chồng chéo, chi không đúng mục đích. Việc thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp từ nhân dân trên địa bàn cần thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ nhằm tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, nhất là trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thành phố Điện Biên Phủ.

 • Tác giả: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ
 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
  Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chúc mừng 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ trao nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Mường Lay
  GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III/2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
  Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
  1-10 of 729<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >