ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • Tuần Giáo: Kiểm tra nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021
 • Thời gian đăng: 7/29/2021 7:47:19 AM
 • Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-MTTQ-BTT, ngày 15/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo về việc kiểm tra nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021. Sáng ngày 27/7/2021, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Trọng Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quài Cang.

 • v55.jpg

  (Ông Trần Trọng Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao đổi tại buổi kiểm tra)

  Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam xã họp, bình xét hỗ trợ cho 02 nhà Đại đoàn kết, trị giá 20.000.000đ/01 nhà (huyện hỗ trợ 01 nhà, tỉnh hỗ trợ 01 nhà); kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 được 19.600.000 đồng, chi hỗ trợ cho 13 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyến đán năm 2021 là 3.900.000 đồng; vận động ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19 được 34.780.000 đồng (Vận động năm 2020 được 17.600.000 đồng; vận động hỗ trợ  tỉnh năm 2021 được 17.180.000 đồng). Từ năm 2020 đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ trì được 03 cuộc giám sát, Ban thanh tra Nhân dân tổ chức được 01 cuộc giám sát, Ban giám đầu tư cộng đồng giám sát 01 cuộc.

  Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình tự quản trên địa bàn dân cư gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống Covid-19 của huyện, của tỉnh, hỗ trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung - Tây Nguyên; củng cố, kiện toàn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc quản lý hồ sơ, sổ sách chưa khoa học; công tác giám sát của Ban Thường trực, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức; nội dung, chất lượng giám sát chưa cao…

  Kết luận kiểm tra, ông Trần Trọng Lâm, thay mặt Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đạt được và đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quài Cang cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin báo cáo; quản lý, sắp xếp hồ sơ sổ sách khoa học; duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản nhất là mô hình Tổ tự quản về vệ sinh môi trường, Tổ an ninh tự quản, khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát hiệu quả; nâng cao hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.    

  Trong thời gian từ ngày 28/7/2021 đến ngày 5/8/2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục kiểm tra nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Quài Nưa, Pú Nhung, Mường Mùn, Tênh Phông.

 • Tác giả: Lò Kim - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo
 • Phường Na Lay tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026
  Phản biện xã hội đối với dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Xã Thanh Chăn huyện Điện Biên trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo tại bản Pom Mỏ Thổ
  BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV
  Truyền thông các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và “Chương trình chuyên đề 573b” về xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Luật tiếp cận Thông tin, Luật phòng chống ma túy năm 2021
  Tuần Giáo: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông
  Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên 10 năm nhìn lại
  Điện Biên cần tập trung đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ
  1-10 of 1307<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >