ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Tuần Giáo: Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý II năm 2019
 • Thời gian đăng: 6/26/2019 2:36:08 PM
 • Sáng ngày24 tháng 6 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý II năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vàng Thị Bình, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

 • tg0001.jpg

  Các đại biểu tham dự Hội nghị 

  Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Vàng Thị Bình, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đánh giá khái quát về công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn theo chương trình công tác năm 2019 đề ra. Hội nghị đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong quý II năm 2019, nghe các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phát biểu; trao đổi những vấn đề nổi cộm; tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân và tiến độ thực hiện công tác giám sát; hội nghị đối thoại; tiến độ làm nhà Đại đoàn kết; các mô hình đăng ký của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

  Trong quý MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền tại khu dân cư, trong đó MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về xây dựng mô hình Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp tại bản Đề Chia B xã Pú Nhung; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng quy ước và xóa bỏ hủ tục lạc hậu tại bản Xá Tự xã Tênh Phông. Thẩm định và hỗ trợ làm 12 nhà Đại đoàn kết đợt II cho hộ nghèo từ nguồn quỹ vì người nghèo huyện; hướng dẫn duy trì nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư như mô hình “5 không”, “Tổ an ninh tự quản”. “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và mô hình điểm “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”.

  Phối hợp Thường trực HĐND và UBND tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện TXCT trước kỳ họp thứ 9 tại 19 điểm, xây dựng thông báo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm trình tại kỳ họp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Đoàn giám sát về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các xã trên địa bàn huyện; MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức 10 cuộc giám sát, 01 hội nghị đối thoại; Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng động tổ chức 09 cuộc giám sát.

  tg0002.jpg

  Đ/c Vàng Thị Bình - UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vàng Thị Bình ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, các Ban công tác Mặt trận đã đạt được trong quý; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận trong Nhân dân, nhất là các xã đang có hoạt động đạo để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền. Tập trung tổ chức các cuộc giám sát, hội nghị đối thoại; đánh giá việc triển khai thực hiện các mô hình ở khu dân cư.

 • Tác giả: Nguyễn Huyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo
 • Tủa Chùa tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện năm 2019
  Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại huyện Tủa Chùa
  Một lần đến bản “ba không” Háng Mù Lừ
  Thành phố Điện Biên Phủ bàn giao nhà "Đại Đoàn kết" cho các hộ nghèo xã Thanh Minh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh tra, giám sát
  Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị cháy tại thành phố Điện Biên Phủ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra công tác Mặt trận tại các xã, phường năm 2019
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
  HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019
  Giám sát "Việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo khoản 2, Điều 7 Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQ Việt Nam ngày 07/10/2016"
  1-10 of 765<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >