ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Thị xã Mường Lay tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XII
 • Thời gian đăng: 5/30/2019 4:09:26 PM
 • Sáng 28/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị thị xã, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã long trọng được tổ chức. Đến dự có đồng chí Lê Thị Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Điện Biên; Đồng chí Phạm Phú Duẩn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ thị xã; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và 140 đại biểu chính thức của Đại hội.

 • DHML.JPG

  Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hà Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã khóa XI đã trình bày Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội.

  Thị xã Mường Lay nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên, có 03 xã, phường, 49 tổ dân phố, bản; có 3.162 hộ dân, với 11.402 nhân khẩu và 09 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban MTTQVN tỉnh; Thường trực Thị ủy, sự phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, MTTQVN và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân các dân tộc thị xã có truyền thống đoàn kết, luôn tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động Nhân dân các dân tộc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,năm 2018 xã Lay Nưa đã đạt chuẩn Nông thôn mới.5 năm qua, có 169 lượt khu dân cư đạt danh hiệu tổ, bản văn hóa; 11.923 lượt hộ gia đình văn hóa, đạt 126,4% kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI đề ra.Hàng năm tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư gắn với kỷ niệm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

  MTTQVN các cấp thị xã thường xuyên đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình; chăm lo củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Thường xuyên phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của MTTQVN và các đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận của xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố lòng tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và Chương trình hành động của MTTQVN Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2014-2019.

  Tích cực vận động Nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tăng gia lao động sản xuất, mở rộng kinh doanh dịch vụ, chế biến nông sản thực phẩm và nuôi đánh bắt thủy sản. Phối hợp vận động trẻ em trong độ tuổi đi học, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; vận đọng Nhân dân các dân tộc tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thao, tham gia các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,phục dựng các Lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

  Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được  Ủy ban MTTQVN Việt Nam thị xã chủ độngxây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện. Năm 2017, có 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn.

  Từ năm 2014 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã đã vận động ủng hộ được 717.389.335 đồng, đạt 100% kế hoạch. Bằng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, của thị xã, Ban vận động quỹ đãtrích số tiền 1.120.200.000 đồng hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết, sữa chữa nhà ở; hỗ trợ học sinh, sinh viên con hộ nghèo đi học, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình...Ngoài ra, MTTQVN và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp vận động Nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì trẻ thơ”, quỹ “Khuyến học, khuyến tài”, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người già không nơi nương tựa, trẻ em nhiễm chất độc da cam, ủng hộ Nhân dân các vùng bị thiên tai, bão, lũ; thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ nhân dịp lễ, tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo, người bị nhiễm chất độc màu da cam-đioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

   Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường,  bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nguồn nước, bảo vệ rừng, không chặt phá rừng cũng được quan tâm.  Hàng năm, phối hợp với Công an thị xã tuyên truyền và nâng cao chất lượng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng,chống ma túy, thực hiện Luật An toàn giao thông.

  Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền đảm bảo các chế độ, chính sách chăm lo lợi ích cho đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín vận động Nhân dân xây dựng và thực hiện quy ước tổ dân phố, bản; không sử dụng, buôn bán tàng trữ vận chuyển trái phép các chất ma túy; không tin, không nghe, không làm theo những luận điệu, lôi kéo, ép buộc hay kích động của kẻ xấu; không tuyên truyền đạo trái pháp luật, không gây rối trật tự xã hội. Thông qua các mô hình, cuộc vận động đã góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham gia ý kiến vào các chương trình, dự án phát triển ở địa phương. Tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ2016-2021; tổ chức các Hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri.

  Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đại hội đã đề ra, 05 chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới cùng các mục tiêu cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện.

  Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Thị ủy Mường Lay đánh giá cao những thành tích của UBMTTQ thị xã và các thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, UBMTTQVN các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..

  Đại hội đã bầu 41 vị Ủy viên UBMTTQVN thị xã (để khuyết 04 vị), đồng chí Hà Thị Ánh Tuyết, tái cử chức Chủ tịch UBMTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII.

  Tại Đại hội, UBND thị xã, UBMTTQVN thị xã đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua.

  Một số hình ảnh nổi bật tại Đại hội:

  DHML3.JPG

  (Các vị đại biểu xem ảnh trưng bày trước khi vào Đại hội)

  DHML1.JPG

  (Các cháu thiếu nhi chào mừng Đại hội)

  DHML2.JPG

  (Toàn cảnh Đại hội)

  DHML4.JPG

  (Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2018 cho các cá nhân có đóng góp trong công tác Mặt trận)

  DHML5.JPG

  DHML6.JPG

  DHML7.JPG

  DHML8.JPG

  (Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019)

 • Tác giả: Hương Giang - CTV Ủy ban MTTQVN thị xã Mường Lay
 • HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH THÀNH PHỐ NĂM 2020
  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020
  Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay
  Tổ đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Mường Nhé
  MTTQ và các đoàn thể trao kinh phí hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Bản Nà Pán
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Nưa huyện Điện Biên trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo tại bản Hồng Lạnh
  Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo bản Trạm Củ, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo
  Hội nghị giao ban khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
  Hội nghị điển hình tiên tiến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 3, giai đoạn 2020 - 2025
  1-10 of 871<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >